OriëntatieHG | Cor van Vliet | weblog week 42-2012

Cor van Vlietdinsdag 16 oktober 2012 22:01

Met het verschijnen van OriëntatieHG (zie http://bit.ly/TliiF8) start dan eindelijk de discussie rondom de ambtelijke, maar ook bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Het werd tijd voor deze start, want om ‘in positie’ te blijven moet je het initiatief behouden, de vraag is of we dat nog hebben. Actie is daarom nodig!

De afgelopen jaren heeft onze gemeente samengewerkt in allerlei verbanden. Denk aan de ‘tandem met Gorinchem’, de regio Alblasserwaard-Vijfherenlanden, RSD AV (Wet Werk en Bijstand), Avelingengroep (Wet Sociale Werkvoorziening), Waardlanden (vuilnisophaaldienst), Veiligheidsregio ZHZ, GGD ZHZ, Omgevingsdienst ZHZ. Al deze samenwerkingen bevinden zich op het ambtelijke terrein. Het is een prachtige rij namen die u mogelijk wel, maar misschien ook wel niets zeggen. Wanneer je de samenwerkingsverbanden echter nader onder de loep neem dan ontdek je dat het samenwerkingen zijn in allerlei ‘richtingen’. Ook valt op dat het aantal samenwerkingspartners heel erg wisselt. Mij zegt het in ieder geval dat tot op heden samenwerking is gezocht met partijen die een oplossing konden bieden voor een probleem, waarbij elke keer ‘alle opties’ blijkbaar open stonden.

Bij het lezen van OriëntatieHG vielen mij een aantal zaken op. Allereerst dat er heel erg snel over de probleemanalyse wordt heengestapt. Er wordt gelijk gesteld dat de ambtelijke organisatie om toekomstbestendig te worden (nog verder) zal moeten gaan samenwerken. Dit klinkt mij op zich niet vreemd in de oren, maar een stevige onderbouwing van ‘het waarom’ is volgens mij onmisbaar om goede keuzen te kunnen maken. Daarnaast is een stevige onderbouwing nodig om verantwoording af te kunnen leggen over de weg die we als gemeenteraad inslaan.  

Daarnaast viel mij op dat samenwerking efficiency / kostenreductie dient op te leveren. Natuurlijk is dit altijd de wens, maar in de praktijk is het lastig te effectueren (dat blijkt ook wel bij de vele mintekens die verschijnen bij de diverse opties). Zeker bij ‘niet productie’ gerelateerde diensten, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen en realiseren van beleid is ‘efficiency’ winst volgens mij haast onmogelijk. Stabiliteit en kwaliteit zijn volgens mij belangrijkere graadmeters voor het beoordelen van mogelijke opties.

Ik hoop dat de komende Ontmoetingen in ieder geval duidelijkheid verschaffen op deze punten!

Cor van Vliet,

 

16 oktober 2012

« Terug

Reacties op 'OriëntatieHG | Cor van Vliet | weblog week 42-2012'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.