Avondvullingen | Cor van Vliet | weblog week 50-2012

Cor van Vlietdinsdag 11 december 2012 22:32

Er zijn allerlei zichtbare evenementen, activiteiten en vergaderingen waar je als raadslid aan deelneemt. Daarnaast zijn er ook allerlei vergaderingen waar bijna niemand verder iets van hoort. Dit maakt deze vergaderingen echter niet minder belangrijk. Je wordt vaak bijgepraat over een bepaald onderwerp. Stemmen zul je niet trekken wanneer je als raadslid op een dergelijke vergadering aanwezig bent. Het versterkt echter wel je informatiepositie en daarmee je functioneren als raadslid.

Wat wel, wat niet
Wanneer je ingaat op alle vergaderingen waarvoor er een uitnodiging door de bus valt, dan kan je denk ik elke avond zoet zijn.  In onze fractie hebben we de volgende lijn gekozen. We proberen in te gaan op alle uitnodigingen die handelen over een actueel onderwerp en waarbij de gemeente Hardinxveld-Giessendam meer dan een algemene betrokkenheid heeft.

Dit betekent dat we eigenlijk alle symposiums, informatiedagen en dergelijke die op landelijk niveau worden uitgeschreven aan ons voorbij laten gaan. Met uitzondering van de krenten uit de pap natuurlijk. Terwijl we eigenlijk aanwezig zijn op alle vergaderingen die maximaal een regionaal bereik omvatten. Zelfs met vier fractieleden is dit nog een behoorlijke belasting, maar zeker als grote partij heb je denk ik wel de verantwoordelijkheid om zo veel als mogelijk aanwezig te zijn. Deze verantwoordelijkheid nemen wij dan ook!

Het menu van afgelopen week
Ook de afgelopen weken stonden er weer diverse overleggen/vergaderingen op het programma. Om een beeld te schetsen waar dit dan feitelijk allemaal over gaat wil ik ze gewoon eens langslopen. Ikzelf ben slechts bij een beperkt aantal aanwezig geweest, maar dat hebben mijn fractiegenoten ruimschoots gecompenseerd. Het ging/gaat over de volgende onderwerpen (hopelijk ben ik iets vergeten):

  • ontmoeting met ondernemers in het kader van #toekomstHG (29 november);
  • proces rondom samenwerking IGO en SKEW (30 november);
  • fractievergadering (6 december);
  • afscheid / etentje vrijwillige brandweer en intrede in Veiligheidsregio (7 december);
  • Deltaprogramma (bescherming tegen hoog water) in de Alblasserwaard (10 december);
  • Themabijeenkomst RSD over gevolgen nieuwe kabinetsbeleid (11 december);
  • Informatieavond over nieuwbouwplannen Neptune, m.n. bedoeld voor omwonenden (12 december);
  • Het Debat/Besluit (13 december);
  • Diner met raadsleden, burgerraadsleden, college en MT (14 december).

 

Cor van Vliet,

11 december 2012

« Terug

Reacties op 'Avondvullingen | Cor van Vliet | weblog week 50-2012'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.