Een spannend jaar | Cor van Vliet | weblog week 3-2013

Cor van Vlietwoensdag 16 januari 2013 20:48

Ook al zijn we alweer een aantal weken op weg, ik wil u allereerst Gods zegen en daarmee het allerbeste wensen voor 2013. Ik verwacht ook dit jaar weer voldoende stof te hebben voor mijn blog. Ik hoop dat ik ook de tijd ga vinden om dit elke week aan het papier (al is dat wel heel ouderwets) toe te vertrouwen. Ik merk echter dat me dat zwaarder valt, dan in voorgaande jaren. De rust om te schrijven ontbreekt met twee kinderen toch behoorlijk meer, dan met één. Elke week zal daarom denk ik ook meer een streven zijn dan de werkelijkheid.

Onderwerpen
Ik hoop u in ieder geval op de hoogte te kunnen houden van de ontwikkelingen rondom het aanstellen van een nieuwe burgemeester. Dit is zeker geen kritiek om de huidige waarnemend burgemeester Blase, maar een burgemeester heb je gewoon graag volledig voor jezelf (als gemeente).

Tot mijn spijt zal ik u gedurende het hele jaar ook moeten bijpraten over de grote bezuinigingsopgave die nog wacht. We moeten als gemeenteraad nog een gat van ruim een half miljoen vullen. Daarbij weten we nog niet eens zeker of het gezien alle (landelijke) ontwikkelingen bij dit bedrag blijft.

Tenslotte verwacht ik ook veel van de stappen die genomen gaan worden om in de regio Alblasserwaard-Vijfherenlanden intensiever te gaan samenwerken. Deze samenwerking is absoluut noodzakelijk om invulling te geven en te kunnen blijven geven aan de doelstellingen die zijn geformuleerd in de visieHG: Actief stimuleren van bedrijvigheid en sociaal en maatschappelijke betrokkenheid.

Uitsmijter
Tenslotte nog een discussie die de laatste maanden elke keer opduikt: de (te smalle) A15. In het Kompas van 16 januari jl. stond daar ook een artikel over, http://www.hetkompashardinxveld-giessendam.nl/lokaal/een_gevecht_tegen_de_bierkaai_33535188.html. Ik denk dat iedereen in onze regio het belang van de A15 onderstreept. Ik wind me wel eens op over het feit over hoe hoog hierover van de toren wordt geblazen. Waarom? Het moment om hier wat gedaan te krijgen is namelijk ruim een jaar geleden gepasseerd. In de kamer lag op 12 december 2011 een motie voor (http://www.rijksbegroting.nl/2012/kamerstukken,2011/12/13/kst164546.html). De motie werd slechts gesteund door de CU (als indiener), PvdA, SGP en SP. Deze lokale afdelingen van deze partijen hadden hun lobby op het juiste moment goed op orde. Andere partijen blijkbaar minder…..

Nu is een lobby natuurlijk nog steeds belangrijk maar het momentum om iets gedaan te krijgen is wel gepasseerd. Een gevecht tegen de bierkaai zou ik het niet willen noemen, eerder een proces van de lange adem. Met de nadruk op lang. Pas wanneer de Maasvlakte II echt groot is geworden en de A15 ter hoogte van Rotterdam lekker doorstroomd, zal het volgende momentum serieus in beeld komen. Ik vrees dat ik tegen die tijd geen gemeenteraadslid ben en dat is niet omdat ik de komende gemeenteraadsverkiezingen geen ambities heb.

Cor van Vliet,

 

16 januari 2013

« Terug

Reacties op 'Een spannend jaar | Cor van Vliet | weblog week 3-2013'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.