De woningmarkt in Hardinxveld-Giessendam | Cor van Vliet | weblog week 6-2013

Cor van Vlietdinsdag 05 februari 2013 21:14

Het hoogtepunt van de woningmarkt lag rond 2008. Wij kochten onze woning net voor dit hoogtepunt als starter op de woningmarkt. Op dat moment ging het er anders aan toe dan nu het geval is. Ons huis konden we zonder probleem kopen op basis van twee (starters)banen (waarvan één voor bepaalde tijd). Vier/vijf keer het bruto salaris lenen vormde destijds geen enkel probleem.

Hoe anders is de situatie nu. Hypotheken worden onder hele andere voorwaarden verstrekt. De economische crisis wordt vooral op de woningmarkt heel goed zichtbaar. Het aantal woning transacties is gedaald van meer dan 15.000 per maand naar ongeveer 10.000. De gemiddelde woning verkoop is gedaald van € 250.000 / € 260.000 naar ongeveer € 220.000. 

Ik heb niet de illusie dat we de ‘grote getallen’ op gemeente niveau positief kunnen beïnvloeden. De oplossing voor de problemen op de plaatselijke woningmarkt liggen vooral in het aantrekken van de landelijke / wereldwijde economie. Maar ieder gezin dat je kunt helpen blijft één gezin dat aanzienlijk minder zorgen heeft.

Daarom moeten we ons als raadsleden zo veel als mogelijk inzetten om de plaatselijke woningmarkt te stimuleren. Dit hebben we de afgelopen periode dan ook gedaan. Er zijn op initiatief van meerdere partijen moties aangenomen over dit onderwerp, waar het college mee aan de slag is gegaan / gaat.

Startersleningen
Het college heeft besloten om eenmalig € 400.000 beschikbaar te stellen voor startersleningen. Dit geld is afkomstig van eenmalige meevallers. Het besluit van het college is het gevolg van een aangenomen amendement uit de raadsvergadering van december jl.  

De startersleningen zijn bedoeld voor starters die een bestaande woning kopen. Deze beperking is ingebouwd omdat hierdoor de keten van woningkoop en verkopen op gang komt. Doordat een bestaande woning wordt gekocht krijgt ook een ander gezin de mogelijkheid om een nieuwe woning te betrekken, waardoor mogelijk voor een derde gezin ook weer nieuwe mogelijkheden ontstaan.

De precieze uitwerking van de regeling is nog niet bekend. Wel is bekend dat in de uitwerking samen zal worden gewerkt met Omnivera en dat geprobeerd zal worden rijksmiddelen aan te boren om de regeling van nog meer body te kunnen voorzien.

Tienmorgen-Noord
Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Tienmorgen-Noord vastgesteld. In dit plan zal worden geëxperimenteerd met welstandsvrij bouwen. In het plan zijn een flinke hoeveelheid vrije kavels opgenomen. Kavels die dit jaar in de verkoop zullen gaan. Ik hoop dat in het komende jaar blijkt dat er voor dit project voldoende belangstelling zal blijken te zijn en dat geïnteresseerden de financiering geregeld kunnen krijgen. In dat geval zal er de komende jaren een eerste aanzet worden gegeven voor een mooie nieuwe woonwijk in Boven-Hardinxveld!

 

Cor van Vliet,

5 februari 2013

« Terug

Reacties op 'De woningmarkt in Hardinxveld-Giessendam | Cor van Vliet | weblog week 6-2013'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.