Start voorbereidingen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 | Cor van Vliet | weblog week 10-2013

Cor van Vlietdinsdag 05 maart 2013 21:30

Om de zoveel tijd wordt je geconfronteerd met hoe snel de tijd verstrijkt. Afgelopen week had ik een dergelijk moment. De verkiezingen van 2010 liggen voor je gevoel nog nabij in het verleden, maar de volgende dienen zich alweer aan. Afgelopen zaterdag zijn we met een flinke vertegenwoordiging van de kiesvereniging afgereisd naar Amersfoort. In Amersfoort stond een startbijeenkomst gepland voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 voor alle lokale kiesverenigingen van de ChristenUnie.  Een heleboel energie en inspiratie rijker keerden we na een lange dag weer terug naar Hardinxveld-Giessendam.

Doelstelling
De gemeenteraadsverkiezingen zullen gehouden worden op 19 maart 2014. Er resteert dus nog ruim een jaar, toch zijn we binnen de partij al gestart met de voorbereidingen. We hebben ons ten doel gesteld om de huidige vier zetels te handhaven. Aangezien onze vierde zetel eigenlijk maar een halve restzetel is betekend handhaving van de vierde zetel in principe winst. Wanneer het wetsvoorstel van de PvdA’er Heijnen om gemeenteraden te verkleinen door de Eerste Kamer komt resteren er in Hardinxveld-Giessendam slechts 15 gemeenteraadsleden. In dat geval is het behalen van vier zetels voor onze partij echt een grote uitdaging. De tijd moet echter nog leren of het wetsvoorstel van Heijnen ongeschonden de eindstreep gaat halen

Drie sporen
We starten ruim een jaar van te voren omdat er voordat de daadwerkelijke campagne begint er een heleboel werk verzet moet worden. Dit werk valt uiteen in een drietal sporen. Allereerst moet het verkiezingsprogramma worden geschreven. Ten tweede moet de kieslijst voor onze partij worden opgesteld en ten derde moet de strategie voor de campagne worden bepaald. Al met al een heleboel werk dat niet direct zichtbaar plaatsvindt.

Wanneer u hierop inbreng wilt hebben dan houden wij ons aanbevolen. We horen graag uw ideeën voor ons dorp, zodat we deze eventueel kunnen meenemen in onze uitwerking.

Een uitsmijter: handhaving
Tenslotte nog een bericht waar ik blij van werd. De T@B vroeg aandacht voor een handhavingkwestie (door middel van een schriftelijke vraag), namelijk de overlast van hondenpoep. Handhaving heeft onze partij altijd al hoog op de agenda gehad. Een BOA is daarvan het gevolg. Nu ook de T@B verzoekt om handhaving neem ik aan dat de BOA in de raad vanaf nu nog breder gesteund wordt! Een BOA is namelijk de aangewezen persoon om tegen dergelijke overtredingen op te treden.

 

Cor van Vliet,

5 maart 2013

« Terug

Reacties op 'Start voorbereidingen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 | Cor van Vliet | weblog week 10-2013'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.