Politiek en jeugd: over of met | Cor van Vliet | weblog week 13-2013

Cor van Vlietdinsdag 26 maart 2013 22:19

Politici spreken met jeugd
Woensdag 20 maart stond de Dag van het Respect op het programma. Jammergenoeg liet mijn werk niet toe om hierbij aanwezig te zijn. Gelukkig waren er andere raadsleden binnen onze fractie wel in de gelegenheid om aanwezig te zijn.

Op deze dag waren leerlingen van het Willem de Zwijger College en van locatie Calvijn van De Hoven te gast op het gemeentehuis. Uit de reacties op twitter maak ik op dat er goede ontmoetingen geweest zijn. Voor politici is het uitermate belangrijk om niet alleen over ‘groepen’ uit de samenleving te praten, maar vooral met deze ‘groepen’. De jeugd is hier een goed voorbeeld van.

Politici spreken over jeugd
Ik heb met vele anderen de hele donderdagavond besteed aan een gesprek over jeugd. Ik besef me dat we hierdoor het risico hebben gelopen sommige zaken vanuit ‘de ivoren toren’ te hebben belicht. Gelukkig waren er veel mensen aanwezig die dagelijks met jeugd werkzaam zijn. Naast gesprekken met de jeugd zelf kan je je als raadslid vanuit het werkveld nooit genoeg laten voeden. Dit heb ik dan ook gedaan.

De avond opende met een presentatie over het project Sterke Schakels. Dit project heeft ‘de jeugd’ in onze gemeente in kaart gebracht. Hiermee is een stevige basis gelegd voor het opzetten van beleid rondom jeugd. Het blijft wel uitermate belangrijk om de bevindingen te toetsen aan wat de betrokkenen zelf ervaren. Iedereen wordt namelijk elke dag een dag ouder en daarmee is de jeugd van vandaag niet de jeugd van morgen. Zomaar een aantal constateringen bij jeugd in Hardinxveld-Giessendam: relatief meer druk gedrag bij kleuters, (relatief) hoog alcohol gebruik bij 13/14 jarigen, 13/14 jarigen eten relatief weinig groente. Ook is er gekeken naar risicofactoren, daar springen de volgende punten eruit: relatief veel grote gezinnen en relatief laag opleidingsniveau.

Vervolgens was er een presentatie van Bureau Leerplicht en Vroegtijdig schoolverlaten. Zij handhaven de leerplicht en de kwalificatieplicht van kinderen Je ziet een beweging waarbij meer en meer wordt ingezet op preventie, signalering in plaats van repressie. Jeugd is er namelijk niet bij gebaat dat ze een proces verbaal ontvangen, maar dat ze een startkwalificatie behalen, danwel een baan krijgen. Dat is waar het allemaal om te doen is.

Tenslotte was er een presentatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (www.cjgav.nl, natuurlijk kan je ook proberen: www.cjghardinxveld-giessendam.nl dat werkt ook). Het CJG is een netwerkorganisatie die alles rondom jeugd aan elkaar moet verbinden, zodat er niet langer dingen naast elkaar lopen. Dit is een gigantische klus die niet één, twee, drie geklaard is. Dit maakt het echter niet minder belangrijk.

Gezin als basis
Ik ben deze avond ieder geval weer bevestigd in het beeld dat een stabiele thuissituatie de beste basis is voor jongeren die opgroeien. Natuurlijk kunnen ouders het niet alleen en moeten scholen, verenigingen en de overheid ook hun verantwoordelijkheid nemen, maar de ouders zijn het allerbelangrijkste. Onze fractie zal zich dan ook blijven inspannen om de ouders hierin zo goed als mogelijk bij te staan. Ik ben dan ook blij dat het gezin één van de speerpunten blijft van onze partij!

 

Cor van Vliet,

26 maart 2013

« Terug

Reacties op 'Politiek en jeugd: over of met | Cor van Vliet | weblog week 13-2013'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.