Een stevig voordeel bij de afrekening van 2012 | Cor van Vliet | weblog week 20-2013

Cor van Vlietdinsdag 14 mei 2013 21:52

Het jaarresultaat 2012
Met tevredenheid las ik het jaarverslag 2012 van onze gemeente. Het resultaat was € 608.000 voordeliger dan begroot, een mooi resultaat! Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook een positief resultaat had verwacht. De omvang verrast me wel. Naast de cijfers zijn de inhoudelijke resultaten natuurlijk ook belangrijkr, maar deze laat ik in dit weblog liggen.

Een ‘standaard’ voordeel
Een positief resultaat is het logische gevolg van de omgang met beschikbare budgetten door ambtenaren. Ambtenaren werken in een omgeving waarbij overschrijdingen “not done” zijn. Dit wordt ingegeven door de kaderstellende rol van de raad. Alle budgetten zullen daarom in principe maximaal op gaan. In de praktijk zullen de meeste budgetten minimaal een kleine onderschrijding vertonen. Alle onderschrijdingen tellen normaal gesproken op tot een meevaller.

Daarbij komt ook nog eens dat er bijna altijd projecten/werkzaamheden zijn die voor het eind van het jaar gepland stonden en uiteindelijk pas in het nieuwe jaar worden uitgevoerd. Pas op dat moment komen er kosten.

Natuurlijk zijn er soms ook tegenvallers, maar deze tegenvallers worden in de loop van het jaar al gemeld (dit gebeurt vaak stipter dan het melden van meevallers). Bij de jaarrekening is het effect van de tegenvallers dan ook niet meer zo groot.

Incidenteel versus structureel
Op het eerste gezicht zou je verwachten dat een dergelijke meevaller bij de jaarrekening de bezuinigingsdiscussie wel zal ontlasten. In de werkelijkheid valt dat erg tegen. Een jaarresultaat is in eerste instantie slechts incidenteel, oftewel je kunt er geen structureel tekort mee oplossen. In Hardinxveld-Giessendam hebben we nog een structureel tekort in de begroting zitten. Slechts € 55.000 van het voordeel van € 608.000 is structureel en kan gebruikt worden om dit tekort te verkleinen.

Natuurlijk is het niet zo dat je helemaal niets hebt aan een het voordeel. Je weerstandvermogen wordt ermee versterkt. Dit betekent dat je beter in staat bent een financiële tegenvaller op te vangen.

Het college van B&W stelt dan ook voor € 200.000 toe te voegen aan de reserve ter afdekking van de risico’s van lopende projecten en € 200.000 aan de algemene reserve. Ook wil het college € 104.000 toevoegen aan de reserve die de risico’s van bouwgrondexploitaties moet opvangen.

De komende fractievergadering zullen wij ons beraden op dit voorstel. We horen graag van u hoe u er over denkt!

 

Cor van Vliet,

14 mei 2013

« Terug

Reacties op 'Een stevig voordeel bij de afrekening van 2012 | Cor van Vliet | weblog week 20-2013'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.