Jan Nederveen

Wat zijn je dagelijkse bezigheden/werkzaamheden?  Hoofd Service & Expertisecentrum TNO Faciliteiten, zeg maar hoofd Stafbureau van het Facilitair bedrijf van TNO. Verantwoordelijk voor beleidsmedewerkers op het gebied van Arbo, Milieu en Beveiliging. Geef leiding aan een Servicedesk en een aantal projectleiders/adviseurs.”

Waarom heb je jezelf beschikbaar gesteld voor de gemeenteraad?  Als Christen hebben we een verantwoordelijkheid voor onze naaste en onze omgeving. Ik vind dat ik als gemeenteraadslid inhoud kan geven aan die verantwoordelijkheid. Op die manier geef ik mijn geloof een stem.De afgelopen jaren heb ik ervaren dat dit politieke werk bij mij past en ga ik er graag nog een poosje mee verder.”

Wat wil je hiermee bereiken?  “Met de raadsperiode van 2014 - 2018 ga ik mijn derde periode in. Als fractievoorzitter deze keer. Het streven is om, samen met de fractie, weer mee te mogen doen in de coalitie. En daarmee ook verantwoordelijkheid te nemen voor het bestuur van onze gemeente de komende jaren. Ik hoop zo in een goede samenwerking met andere partijen die dingen te bereiken die goed zijn voor Hardinxveld-Giessendam en daarmee voor inwoners en ondernemers.”

Waarom heb je ervoor gekozen om juist voor de ChristenUnie actief te worden?  “In een Unie van Christenen willen we dienstbaar zijn aan de samenleving en aan Gods schepping. De ChristenUnie gaat hierbij uit van het woord van God als leidraad voor het leven. Hierbij voel ik me als christen thuis. En vanuit die Bijbelse motieven wil ik ook in de politiek dienstbaar zijn.”

Nog tijd voor hobby’s?  “Niet veel, maar toch probeer ik regelmatig op mijn racefiets te stappen en heerlijk door onze regio de nodige kilometers af te leggen. Het geeft de geest rust, is goed voor het lichaam en laat een mens genieten van onze mooie omgeving.”