Cor van Vliet

Wie ben je?
Ik ben Cor van Vliet getrouwd met Marjolijne. We hebben twee kinderen Tobias en Floris. Geboren en getogen in Hardinxveld-Giessendam.

Wat voor opleiding/werk doe je?
Ik werk bij de gemeente Dordrecht als adviseur Planning & Control

Welke hobby’s heb je (naast de politiek)?
De politiek laat jammer genoeg niet veel ruimte voor andere hobbies. Toch ben ik altijd blijven volleyballen bij OKK 70  en dat doe ik nog steeds met veel plezier.

Hoe lang betrokken bij de ChristenUnie (en hoe betrokken geraakt)?
Tijdens mijn studie ben ik voor het eerst in contact gekomen met de ChristenUnie. Ik heb toen stage gelopen bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. De huidige staatssecretaris Paul Blokhuis was toen mijn stagebegeleider. Toen hij wethouder werd heb ik zijn functie als beleidsmedewerker tijdelijk vervuld. Mijn opvolger op die functie was Carola Schouten de huidige minister. Ik heb het sindsdien geschopt tot raadslid in Hardinxveld-Giessendam, ;-)!

Dat is weer te danken aan Kees Pille die mij bij de verkiezingen in 2010 heeft gevraagd om voor de ChristenUnie op de lijst te komen. Sindsdien ben ik raadslid.

Wat is je taak nu?
Sinds we zijn toegetreden tot de coalitie heb ik de rol van fractievoorzitter overgenomen van Jan Nederveen. In die rol probeer ik samen met mijn collega ChristenUnie-raadsleden, burgerleden en de steunfractie de doelstelling van de ChristenUnie te realiseren. Dat doen we door he college scherp te houden en door goed te luisteren wat u vindt en wat we in het dorp horen.

Welk onderwerp heeft binnen de politiek je meeste aandacht?
Ik heb me altijd gebogen over de onderwerpen financiën en sport. Twee onderwerpen die heel dicht bij me liggen. Nu we met een nieuwe fractie aan de slag zijn gegaan hebben we ook de taakverdeling weer eens kritisch bekeken. Ik mag me nu daarom bezighouden met ruimtelijke ordening, de Maatschappelijke Agenda (MAG), sport & cultuur en openbare orde & veiligheid.

Wat vind je het leukst aan/in Hardinxveld-Giessendam?
Ik vind Hardinxveld-Giessendam vooral zo leuk omdat ik me er helemaal thuis voel. Dat komt door de mensen die er wonen! Hardinxvelders (of zo u wil Giessendammers, of Boven-Hardinxvelders) zijn van het aanpakken en doen. Dat past bij me! In Hardinxveld-Giessendam is ook oog voor elkaar. Er wordt niet eerst naar de overheid gekeken om hulp te bieden, maar we willen elkaar ondersteunen. Het sociaal diaconaal noodfonds is hier een mooi voorbeeld van.

Heb je nog een tip over Hardinxveld-Giessendam voor andere Hardinxveld-Giessendammers?
Neem vaker dan je nu doet de tijd voor een goede wandeling door ons dorp en kies dan vooral een route die je normaal niet kiest. Je zult dan ontdekken hoeveel mooie plekjes ons dorp heeft!