Raadslid Willem Pors

Portefeuille Willem Pors

  1. Duurzaamheid
  2. Burgerparticipatie
  3. Economie arbeidsmarkt & ondernemen
  4. Toerisme
  5. Natuur en Recreatie
  6. Milieu en Dierenwelzijn

Spreekuur fractie

U bent welkom op ons fractiespreekuur (19:30 - 20:30 uur). In de agenda op de website van de gemeente ziet u wanneer het spreekuur wordt gehouden. Meldt u zich bij de receptie van het gemeentehuis, zodat u wordt verwezen naar de juiste kamer.