Jaarverslagen

Jaarverslag over 2016 - 2017

Het jaar 2016-2017 gaat het gelukkig op sommige terreinen weer wat beter. De huizenverkoop trekt aan en de vluchtelingenstroom lijkt wat te verminderen. Maar het gaat nog steeds niet in alle sectoren goed. De kledingbranche kreeg nog grote klappen te verwerken denk aan V&D, MS mode en Mc gregor. In politiek Den Haag maakte Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber zich grote zorgen over de versoepeling van de euthanasieregels voor mensen met dementie. D66 wil een voorstel indienen: "om 'bij de gratie Gods' uit de ondertekening van koning Willem-Alexander te halen. Gert-Jan Segers vindt het veelzeggend dat bij alle grote vragen rond bijvoorbeeld vluchtelingen, antisemitisme, maar ook de zorg, D66 zich nu juist hierop wil profileren. Een verbazingwekkende prioriteit." Het jaar 2016 stond bol van het nieuws. De brexit, het Oekraïnereferendum en de Amerikaanse verkiezingen, allemaal drukten ze hun stempel op het afgelopen jaar. Mede door de aanslagen in Brussel, Nice en Berlijn was 2016 ook het jaar van onrust. Het jaar van spanningen, die leidden tot verdeeldheid

De plaatselijke politiek stond in de afgelopen tijd verder in het teken van aansluiting bij Drechtsteden.

Het was politiek wel een rustige periode. Joop Evertse is als burgerraadslid geïnstalleerd. Dirk Heijkoop is op 17 november 2016 geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Hardinxveld-Giessendam.

De kroonbede die op 13 september 2016 in de Bron werd gehouden had als thema; ‘Macht of Kracht’

Er zijn in het afgelopen jaar een aantal nieuwe leden bijgekomen. Deze kwamen voornamelijk voort uit de ledenwerfcampagne van de CU bij het evangelisatieproject Opwekking. De Perioscoop is in 2016 tweemaal verschenen.

Op 15 november 2016 hebben wij de ledenvergadering gehouden bij Servanda. Er werd een enthousiaste presentatie gehouden door Sylvia de Ruiter over de geschiedenis en werkzaamheden van Servanda. Verder is er tijdens deze vergadering aandacht geweest voor de verkiezingen van 2018, waarbij Joop Evertse de coördinator zal zijn. Er zijn diverse plaatselijke politieke zaken aan de orde geweest en de avond werd afgesloten met voorbede voor Cor de Jong en zijn gezin. Een verslag van deze vergadering stond in de wintereditie 2016 van de Perioscoop.

Op 26 november 2016 was er het najaarscongres van de CU te Nijkerk met als thema ”Politiek van hoop”. Namens onze afdeling hebben Cor van Vliet en Jan Nederveen het congres bijgewoond. Een kort verslag van dit congres kunt u vanavond meenemen.

Op 4 maart 2017 was er een CU campagne voor de 2e Kamerverkiezingen in het winkelcentrum. De 2e Kamerleden Joël Voordewind en Eppo Bruins zijn met de campagnebus in Hardinxveld geweest en hebben een bezoek gebracht aan deelcafé de Buurman.

Op 15 maart 2017 zijn we naar de stembus geweest voor de Tweede Kamerverkiezingen. Met dankbaarheid mogen we als CU vaststellen dat we onze 5 zetels hebben behouden en het populisme in Nederland niet de overhand heeft gekregen.

Wij zijn God dankbaar dat hij eenieder de kracht en de gezondheid heeft gegeven om landelijk-provinciaal en plaatselijk het werk tot eer van Zijn Naam te mogen doen. Hem zij de lof en de eer!

 G J Koekkoek, secretaris