Jaarverslagen

Jaarverslag 2017

Het jaar 2017 stond in het teken van verkiezingen voor de Tweede Kamer en daarop volgende kabinetsformatie.

Na wat omtrekkende bewegingen kwamen de partijen toch weer uit bij de ChristenUnie.

Na een lange formatie van ruim 100 dagen, konden de partijen VVD-CDA-D66 en ChristenUnie een regeerakkoord tekenen.

Enkele punten uit dit regeerakkoord die de ChristenUnie heeft ingebracht:

 1. er komt meer financiële ruimte voor gezinnen
  1. belastingen en toeslagen worden gezinsvriendelijker
  2. het kindgebonden budget voor paren (€500.000.000 per jaar) gaat omhoog
  3. de kinderbijslag (€250.000.000 euro per jaar) gaat omhoog
 2. we gaan daarmee de groeiende kloof tussen eenverdieners en tweeverdieners tegen; modale eenverdieners met kinderen gaan er het meest op vooruit van alle groepen
 3. belasting op arbeid gaat met miljarden omlaag, waardoor gezinnen met een middeninkomen meer overhouden van hun inkomen uit werk
 4. we investeren €1.400.000 per jaar in onderwijs voor iedereen
  1. o.a. een salarisverhoging van docenten in het basisonderwijs
  2. tegengaan van werkdruk voor docenten
  3. beginnen aan een studie wordt betaalbaarde
   1. collegegeld wordt het eerste jaar gehalveerd
   2. voor pabostudenten wordt het collegegeld ook het tweede jaar gehalveerd, waarmee we ook in de toekomst van het basisonderwijs investeren

In onze voorjaarsvergadering van 19-04-2017, mochten wij burgemeester Heijkoop als gast welkom heten.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 brengen voor de afdelingen weer de nodige inspanningen met zich mee. Verschillende commissies worden gevormd en er worden door het landelijk bureau een tijdschema en de nodige informatiematerialen verstrekt.

Doordat er zich de nodige nieuwe leden hadden aangemeld en (mede na het proeflokaal) er door verschillende nieuwe leden belangstelling was voor het politieke gebeuren. konden we bij de invulling van de kandidatenlijst en de verschillende commissies putten uit een groep enthousiaste mensen.

Op 12-09-2017 was er weer de jaarlijkse kroonbede.

Op 18-09-2017 is in "de Bron" een brainstormavond gehouden m.b.t. de verkiezingen. Vooraf waren er verschillende mensen gevraagd om op hun eigen vakgebied ideeën aan te dragen voor het opstellen van een verkiezingsprogramma.

Tijdens de brainstormavond konden de ideeën verder worden uitgelegd en toegelicht.

De ledenvergadering van 15-11-2017 waren we te gast bij Aspect ICT BV. Na een presentatie van het bedrijf hebben we uitgebreid gesproken over het concept verkiezingsprogramma. Tevens hebben de eerste 10 kandidaten van de kieslijst zich voorgesteld aan de leden en met dankbaarheid mochten we Jan Nederveen presenteren als de lijsttrekker van de komende verkiezingen.

Bijzonder dat we er dit keer in zijn geslaagd om veel nieuwe namen op de kieslijst te kunnen plaatsen.

Afscheid is er genomen van Arie Slob als penningmeester; Gert van Noordenne is welkom geheten als tijdelijk opvolger van Arie.

Het campagneteam zal worden geleid door Rick de Rover.

Lijsttrekker Jan Nederveen geeft in zijn speech aan vertrouwen te hebben in de toekomst en met Gods hulp de komende verkiezingen in te kunnen gaan.

Wij zijn God dankbaar dat hij iedereen de kracht en de gezondheid heeft ontvangen om landelijk, provinciaal en plaatselijk het werk tot eer van Zijn Naam te mogen doen. Hem zij de lof en de eer!

G J Koekkoek, secretaris

Bijlage: financieel jaarverslag 2017