Willem Pors

Pasfoto Willem Pors

Wie ben je?
Ik ben Willem Pors. Slechts 62 jaar geleden geboren in Vlaardingen, opgegroeid in Maassluis, daarna verhuisd naar Dordrecht waar ik Ingrid leerde kennen. Na ons trouwen zijn we in Hardinxveld-Giessendam komen wonen, inmiddels bijna 40 jaar geleden. Ik ben dus geen geboren Hardinxvelder of Giessendammer alhoewel, na bijna 40 jaar hier woonachtig behoor je inmiddels wel bij het inventaris. Ons huwelijk werd rijk gezegend met 5 kinderen , 2 zoons en 3 dochters, welke inmiddels allen het huis uit zijn. De oudste is 38 en de jongste 27 jaar. Ook zijn wij de trotse Opa en Oma van 9 kleinkinderen, iets waar we intens van kunnen genieten en dankbaar voor zijn.

Waarom heb je je kandidaat gesteld als lijsttrekker?
Vanwege het vertrek van de huidige fractievoorzitter Cor van Vliet werd er door het bestuur naar een nieuwe lijsttrekker gezocht. Zo werd er ook bij mij “aangeklopt” met de vraag of ik deze taak wilde oppakken. Een verantwoordelijke taak waar je niet zomaar ja op zegt, of die je lichtvaardig op kan pakken. Maar met kracht van mijn Hemelse Vader zal ik mij – samen met een team deskundige raadsleden - de komende vier jaar vanuit christelijk sociaal perspectief inzetten voor ons mooie dorp en haar inwoners. Vanuit onze slogan ”samen recht doen” is het belangrijk dat we samen met de inwoners van Hardinxveld-Giessendam praten en niet over hen.  Er liggen grote opgaven te wachten zoals woningbouw, energietransitie, zorg, burgerparticipatie, infrastructuur om maar wat te noemen. Dit kunnen we alleen doen door goed samen te werken als gemeentebestuur en vooral ook samen met de inwoners. Als er dan een beroep op je gedaan wordt loop ik voor die verantwoordelijkheid niet weg en zal ik mij inzetten voor een mooie en sociale samenleving.

Wat voor werk doe je?
Ik ben werkzaam in de energietechniek. Ik doe dit ondertussen al 42 jaar bij hetzelfde netwerkbedrijf. Op een locatie in Rotterdam geef ik als fulltime bedrijfsinstructeur les in laagspanning en hoogspanning. Zowel praktisch als theoretisch op verschillende niveaus volgens het BBL-principe (beroepbegeleidende leerweg). Daarnaast ben ik examinator en schrijf en ontwikkel ik lesmateriaal en examens voor deze beroepsgroep.

Welke hobby’s heb je (naast de politiek)?
Ik ben een "Pater Familias" en kan dus genieten van mijn kleinkinderen. Daarnaast wandel ik graag en kunt u mij tijdens één van de vele wandelingen regelmatig tegenkomen in ons prachtige dorp waardoor ik op de hoogte blijf van veranderingen en actualiteiten in ons dorp wat ik weer kan toepassen in het politieke werk. Verder mag ik graag motorrijden. Dagelijks gebruik ik mijn motor voor het woon- werk verkeer naar Rotterdam, om zo tussen de vele files door mijn werk te kunnen bereiken. Ik probeer het hele jaar door te rijden, weer of geen weer. Ook maak ik graag een toertocht op de motor door de mooie polders van onze  prachtige Alblasserwaard. Toertochtrijders, je mag mij bellen!  En, o ja, ik mag graag sporten, ............(bekijken).

Hoe lang ben je betrokken bij de ChristenUnie (en hoe betrokken geraakt)?
In de "vorige eeuw" ofwel de begin jaren tachtig lid geworden van het toenmalige GPV.  Al vrij snel actief betrokken geraakt in diverse bestuurlijke functies. Als toenmalig voorzitter van het GPV ben ik betrokken geweest bij de fusie met de RPF waardoor de ChristenUnie is ontstaan. Daarna heb ik een stapje terug gedaan vanwege kerkelijke functies in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Waaronder  een aantal jaren als koster van onze oude kerk aan de Buitendams, en ook als diaken en ouderling. Zodoende kwam het politieke werk op een lager plan te staan, maar bleef ik het wel altijd met belangstelling volgen. Maar, oude liefde blijft toch kriebelen, waardoor ik thans weer vrij actief ben voor de gemeentepolitiek.        

Wat is je taak nu?
Ik heb nu mijn eerste periode als gemeenteraadslid voor de ChristenUnie er op zitten. Met portefeuilles als duurzaamheid, recreatie, burgerparticipatie, inkoop, dierenwelzijn en economie heb ik vanuit onze identiteit de belangen mogen behartigen voor de inwoners van Hardinxveld-Giessendam. Soms moet je moeilijke keuzes maken. Maar we hebben een eerlijke boodschap. Een hart vol geloof, hoop en liefde. Vandaaruit willen spreken, vandaaruit willen we (ook moeilijke) keuzes maken. Ook de komende vier jaar. Samen met u, samen recht doen.       

Welk onderwerp heeft binnen de politiek je meeste aandacht?
Het zal je niet verbazen dat ik vanwege mijn dagelijks werk enorm geïnteresseerd ben in energietransitie en duurzaamheid. Maar ook vanwege onze opdracht als christen. In het belang van  het rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid er voor te zorgen dat ook generaties na ons van de mooie schepping kunnen genieten en gebruik kunnen maken. 

Wat vind je het leukst aan/in Hardinxveld-Giessendam?
Misschien wel het ons kent ons gevoel of het doe maar gewoon principe. Wanneer ik door het dorp wandel kan ik tevens genieten van de mooie en afwisselende omgeving zoals de polder, de Giessen, de Merwede, etc.  Daarnaast merk je dat er een sociale kracht heerst in onze samenleving. Als het nodig is staan we voor elkaar klaar en helpen we elkaar. Die saamhorigheid neemt een belangrijke plaats in. Welke achtergrond, welke leeftijd, welk geloof, welke buurt, het maakt niet uit, we zijn er voor elkaar. Er heerst een sociale cohesie. Dat geeft verbinding. 

Wat maakt je trots op Hardinxveld-Giessendam?
Het is een dorp waar het goed toeven is of waar het prettig is om te wonen, te leven en/of te werken. Een dorp waar je na een hectische dag graag weer thuiskomt. Wees trots en zuinig op ons mooie dorp. Zet je in voor ons dorp. Meld je aan als vrijwilliger. Wees betrokken. Door een grote diversiteit en aanbod aan verenigingen is er voor ieder wat wils, van sport tot spel, voor jong tot oud, waardoor het sociale contact groot is. Neemt niet weg dat er in ons dorp toch nog wel eenzaamheid voorkomt. Laten we ook naar hen omzien en ze niet vergeten! 

Interview Gemeenteraadsverkiezingen 2022