Nieuws

Uren!

Cor van Vlietmaandag 23 september 2019 21:11 September is de maand waarin alles weer wordt opgestart. Eén van die dingen is voor mij sporten. Na een periode van rust in de zomer, waarin je vaak wat meer tijd hebt om te genieten van lekker ... lees verder

Algemene beschouwingen Perspectiefnota 2020

Cor van Vliet 2014 (168x168)maandag 08 juli 2019 16:04 Tijdens de algemene beschouwingen geeft je als politieke partij je visie op het komende jaar. Hieronder vindt u de bijdrage van de ChristenUnie over de Perspectiefnota 2020.

Belangrijke punten in onze bijdragen gaan over: Maatschappelijke Agenda (MAG), inzet verkoopopbrengst Eneco, het sociaal domein en het gebruik van de openbare ruimte. lees verder

Lokale paragraaf wonen

Cor van Vlietmaandag 01 juli 2019 17:53 Op 27 juni jl. vond het debat plaats over de Lokale paragraaf wonen. Als ChristenUnie willen we tot en met 2030 graag woningen realiseren voor de huidige bewoners. We denken hierbij onder andere specifiek aan starters en ouderen.

Wij zien de bouw van woningen allereerst voor ons in De Blauwe Zoom en diverse locaties in de bebouwde kom. Om tot het benodigde aantal van 1.000 te kunnen komen is ook bouw in 't Oog nodig. Hierbij is ontsluiting voor ons een belangrijk punt.

In het vervolg leest u onze bijdrage aan het debat. lees verder

Column Raadspraat Kompas: Iedereen telt mee!

Willem Pors.jpgmaandag 13 mei 2019 22:10 In mijn dagelijks werk mag ik mij bezig houden met het opleiden van technisch personeel voor een landelijk erkend diploma. Mensen van jong tot wat ouder, en vanuit allerlei culturele doelgroepen, ... lees verder

Column Raadspraat Kompas

Cor van Vliet 2014 (168x168)dinsdag 26 maart 2019 21:56 Stem voor de Provinciale Staten! Als u dit leest heeft u hoop ik uw stem voor de Provinciale Staten verkiezingen en voor het waterschap al uitgebracht. Dit niet alleen - zoals het filmpje van de ... lees verder

Nieuwsarchief