Nieuws

Veilig fietsen

Wim IJzerman.pngmaandag 11 november 2019 20:27 De Fietsersbond heeft een onderzoek gedaan naar fietsen in Hardinxveld-Giessendam: Fietsen in Hardinxveld-Giessendam. Zij doen in dit onderzoek een aantal constateringen die onze aandacht ... lees verder

Spelregels Maatschappelijke Agenda (MAG)

MAGmaandag 04 november 2019 21:36 Op verzoek van de fractie van de T@B hebben we gedebatteerd over de spelregels binnen de MAG. Onze inbreng in dit debat was als volgt: lees verder

Uren!

Cor van Vlietmaandag 23 september 2019 21:11 September is de maand waarin alles weer wordt opgestart. Eén van die dingen is voor mij sporten. Na een periode van rust in de zomer, waarin je vaak wat meer tijd hebt om te genieten van lekker ... lees verder

Algemene beschouwingen Perspectiefnota 2020

Cor van Vliet 2014 (168x168)maandag 08 juli 2019 16:04 Tijdens de algemene beschouwingen geeft je als politieke partij je visie op het komende jaar. Hieronder vindt u de bijdrage van de ChristenUnie over de Perspectiefnota 2020.

Belangrijke punten in onze bijdragen gaan over: Maatschappelijke Agenda (MAG), inzet verkoopopbrengst Eneco, het sociaal domein en het gebruik van de openbare ruimte. lees verder

Lokale paragraaf wonen

Cor van Vlietmaandag 01 juli 2019 17:53 Op 27 juni jl. vond het debat plaats over de Lokale paragraaf wonen. Als ChristenUnie willen we tot en met 2030 graag woningen realiseren voor de huidige bewoners. We denken hierbij onder andere specifiek aan starters en ouderen.

Wij zien de bouw van woningen allereerst voor ons in De Blauwe Zoom en diverse locaties in de bebouwde kom. Om tot het benodigde aantal van 1.000 te kunnen komen is ook bouw in 't Oog nodig. Hierbij is ontsluiting voor ons een belangrijk punt.

In het vervolg leest u onze bijdrage aan het debat. lees verder

Nieuwsarchief