Nieuws

Uitnodiging Avond Verkiezingsprogramma, 29 september - 19.30

Advertentie.pngzaterdag 11 september 2021 20:28 Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zijn we druk aan het schrijven aan het verkiezingsprogramma. Uw input is daarbij onmisbaar! Op woensdag 29 september organiseren we daarom een avond... lees verder

Winnaar prijsvraag: column RES en Reces

Willem Pors.jpgmaandag 19 juli 2021 09:35 Onze laatste raadspraat ging vergezeld van een prijsvraag.

Ondertussen hebben we namens de fractie van de ChristenUnie de gewonnen prijs uitgereikt van de raadspraat in het Kompas aan de familie Oussoren. Uit de goede inzendingen zijn zij de winnaars geworden. Er is een tas vol “energie” overhandigd met zowel Food als non food artikelen welke in relatie staat met de RES. Dochter Ilse welke de prijsvraag opgelost heeft mocht de prijs in ontvangst nemen. Mooi dat de jongere generaties ook interesse hebben voor dit thema! lees verder

Afval- en grondstoffenbeleid (variabel tarief)

DIFTAR.PNGdonderdag 24 juni 2021 22:45 De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel om te gaan werken met variabele tarieven. Wij hebben een motie ingediend waarbij we nog eens nadrukkelijk wijzen op mensen die hun restafval niet goed kunnen beperken (denk aan luiers, medisch afval). Voor deze mensen moeten een oplossing worden gezocht. Een meerderheid van de raad deelt deze mening. Het college moet hier dan ook mee aan de slag. Hieronder volgt onze bijdrage tijdens het debat. lees verder

Regionale Energiestrategie (RES 1.0)

RES 1.0.PNGdonderdag 24 juni 2021 22:36 De gemeenteraad heeft ingestemd met de Regionale Energiestrategie 1.0. Tijdens het Debat heeft onze fractie bij monde van Willem Pors onderstaande inbreng geleverd! lees verder

Nieuwsarchief