Partij (Algemeen)

Achtergrond van de ChristenUnie in Hardinxveld-Giessendam

De ChristenUnie is ontstaan door een samenvoeging van RPF en GPV. Sinds het jaar 2000 is de ChristenUnie onder deze naam actief in de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam.

Het zijn onze raadsleden die als gekozen volksvertegenwoordigers hun plaats innemen in de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam.

Daarnaast is er een lokale afdeling, bestaande uit de leden van de ChristenUnie die in Hardinxveld-Giessendam wonen. De lokale afdeling is verantwoordelijk voor deelname van de ChristenUnie aan de gemeenteraadsverkiezingen in Hardinxveld-Giessendam en het opstellen van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. De ChristenUnie-leden kiezen uit hun midden de bestuursleden van de lokale afdeling.

De Bijbel is het uitgangspunt voor de politieke visie van de ChristenUnie. De Uniefundering en Unieverklaring zijn de twee documenten om de uitgangspunten van de ChristenUnie te bewaken en te toetsen. Daarin komt tot uiting dat de ChristenUnie in al zijn geledingen de Bijbel als grondslag heeft en houdt.

Beginselverklaring

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

De partij heeft dit verwoord in de Beginselverklaring, die op 24 november 2018 is goedgekeurd door de leden. 

Klik hier om de Beginselverklaring te lezen (PDF):