Starters er is voor jullie een lening! | Cor van Vliet | weblog week 14-2013

Cor van Vlietdinsdag 02 april 2013 20:53

Aanloop
Afgelopen donderdag was het dan eindelijk zover. De finale rondom de introductie van startersleningen in Hardinxveld-Giessendam. Het hele traject begon in november 2011 met een door PvdA uitgewerkte motie. De bij het besluit aanwezige partijen (de VVD was niet aanwezig) stemden unaniem in met deze motie. Het besluit dat werd genomen luidde als volgt:

  • “Het college van B&W op te dragen in aansluiting op de Nota Wonen een raadsvoorstel, inclusief de financiële dekking, voor te bereiden ten behoeve van het uitgeven van starterleningen door de gemeente Hardinxveld-Giessendam, opdat in de tweede helft van 2012 daarmee gestart kan worden;
  • Het college van B&W op te dragen in dit raadsvoorstel in ieder geval in te gaan op de maximale verwervingskostengrens (woningwaarde), de maximale starterslening, evaluatiecriteria en risico’s.”

Met name het punt financiële dekking bleek voor het College een lastige opgave. In de raadsvergadering van 20 december 2012 trok de raad daarom nogmaals het initiatief naar zich toe. Uit het raadsvoorstel Slotwijziging rechtmatigheid en budgetoverheveling 2012 bleek dat er financiële meevallers waren waarvoor niet direct besteding was voorzien. De raad droeg op deze middelen in te zetten ter dekking van het voorstel starterleningen. Dit alles resulteerde erin dat afgelopen donderdag een voorstel ter besluitvorming voorlag waarmee startersleningen in Hardinxveld-Giessendam in het leven zijn geroepen.

Voorwaarden starterslening
Natuurlijk is een starterslening voorzien van voorwaarden om in aanmerking te komen. Het gaat hierbij om de volgende punten:

  • Huishoudens waarin minimaal één persoon maximaal 35 jaar is komen in aanmerking;
  • Een starterlening is niet mogelijk voor nieuwbouw, danwel huurwoningen;
  • Je moet de afgelopen 10 jaar minimaal één jaar in Hardinxveld-Giessendam hebben gewoond;
  • De maximale verwervingsgrens (hypotheek) waarbij je in aanmerking kunt komen is € 235.000.

Tenslotte is er ook de inkomenstoets. Wil je meer informatie over starterleningen, dan kan je informatie vinden op www.svn.nl. Wil je gebruik maken van een starterlening neem dan contact op met de gemeente Hardinxveld-Giessendam (14 0184) daar wordt je verder geholpen!

"U draait en u bent niet eerlijk" (quote voormalig minister-president Balkenende)
In het hele proces heeft er een partij een opvallende draai gemaakt. De T@B is van een voorstander veranderd in een tegenstander. Waarom is mij tot op heden onduidelijk. Dhr. Van Houwelingen zei letterlijk dat zijn partij niet van mening is veranderd. Ik kan alleen maar concluderen dat zijn stemgedrag wel is omgeslagen van voor naar tegen. Blijkbaar staat de mening van de T@B los van het stemgedrag.

Aangezien deze constatering op mij wel heel vreemd overkomt ben ik het archief nog eens ingedoken. Ik hoor dan op de band dat de T@B instemt met het hierboven genoemde besluit (03-11-2011), maar in de stemverklaring hoor ik ook dat zij zich afvraagt of het verstrekken van een starterslening een rol is voor de gemeente. Dezelfde vraag kwam afgelopen donderdag ook weer naar boven. Nu volgde er echter een ander antwoord / stem. In het debat heb ik nog de vraag gesteld wat er in de tussentijd nu veranderd is, daarop kwam geen antwoord.

“De oplossing”…. nee
Tenslotte is het denk ik goed om te vermelden dat onze partij niet in de veronderstelling verkeerd dat de crisis op de woningmarkt (in Hardinxveld-Giessendam) met het introduceren van startersleningen is opgelost. Met het introduceren van startersleningen hopen we mede inwoners een duwtje in de rug te geven bij het kopen, danwel verkopen van een passende en goede woning. Een onverkoopbare woning, of het niet hebben van een woning kunnen je slapeloze nachten bezorgen. Met de introductie van startersleningen hopen we voor gezinnen in ons dorp deze slapeloze nachten te beëindigen! Zodat mensen zich weer vol energie kunnen richten op de toekomst!

 

Cor van Vliet,

2 april 2013

« Terug

Reacties op 'Starters er is voor jullie een lening! | Cor van Vliet | weblog week 14-2013'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.