Piet den Breejen koninklijk onderscheiden!

lintje Piet den Breejen-gzaterdag 19 mei 2018 11:24

Donderdag 26 april 2018 was het een verrassende dag voor Piet den Breejen omdat hij werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Daar feliciteren we, als ChristenUnie, Piet van harte mee. Want wat heeft Piet veel voor de ChristenUnie betekend!

Dan moeten we teruggaan naar de tijd toen er nog geen ChristenUnie was.

Piet was medeoprichter van de plaatselijke RPF. Onder zijn voorzitterschap werd meegedaan aan de verkiezingen, zodat enkele jaren later het eerste gemeenteraadslid, Oene Sierksma, voor de RPF zijn intrede deed.

Na de fusie met het GPV werd Piet de eerste voorzitter van de ChristenUnie.

Piet zette zich op vele fronten in voor de partij. Hij was bestuurslid en daarnaast actief betrokken bij verkiezingscampagnes en bij het distribueren van het plaatselijke tijdschrift van de ChristenUnie "De Perioscoop" en was (en is) een vraagbaak voor veel onderwerpen.

Daarnaast bekleedde hij tal van andere vrijwillige functies en ambten:

  • hij was hij jeugd- en wijkouderling van de kerk
  • hij schreef hij een aantal jaren stukjes voor het bekende dagboek “Een handvol koren” van de GZB (Gereformeerde Zendingsbond)
  • hij was hij jarenlang redactielid van de serie Vorming en Toerusting (32 delen) van de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond
  • hij was hij medewerker aan het "Centrum voor Israelstudies
  • hij gaf hij catechisatielessen
  • hij gaf lezingen over "Schepping en Evolutie"
  • hij verzorgde workshops m.b.t. huwelijkstoerusting
  • hij geeft rondleidingen in de Dijksynagoge te Sliedrecht

Naast dat alles ondersteunde Piet zijn vrouw Nel en had hij een druk gezin.

Je staat verbaasd dat zo iemand ook nog toe kwam aan zijn werk als docent op de Lage Waard in Papendrecht. Ook daarvoor was hij nogal eens in de avonduren bezig om leerlingen verder te helpen.

Wij zijn dankbaar dat Piet voor dit alles de kracht en gezondheid van God heeft gekregen. Hem zij dan ook alle lof en eer voor de talenten die Piet heeft mogen inzetten.

Op de bovenstaande foto wordt de koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Dirk Heijkoop.

« Terug