Raadspraat 24 oktober - Visie op ’t Oog

vrijdag 26 oktober 2018 16:52

Tijdens de Ontmoeting op 11 oktober werden concrete plannen gepresenteerd over ’t Oog. ’t Oog is het gebied tussen de Betuwelijn en de Spoorweg / Binnendams(eweg). De plannen gaan over een bedrijventerrein in het meest westelijke puntje en over woningbouw in het gebied ten oosten van de Polderweg. Ten opzichte van het totale gebied zijn dit twee “kleine” locaties. Wat betreft de ChristenUnie kan ’t Oog niet ontwikkeld worden zonder visie op het hele gebied. Dit is vastgelegd in het coalitieakkoord: Het is onze opgave om integraal naar ‘t Oog te kijken: van verkeer tot aan de spoorwegovergang en van de inrichting van de openbare ruimte tot aan de relatie met het centrum.

Definitieve keuzes over hoe, maar ook òf we het totale gebied moeten ontwikkelen zijn niet gemaakt. Het gebied is groter dan de Westwijk. Wat ik van de ontwikkeling van de Westwijk heb ik geleerd is dat je de Schapedrift niet kronkelend moet aanleggen, maar recht. Ik was echter nog een kleuter toen de eerste klinkers samen de Schapedrift vormden. Een prettige bijkomstigheid van de kronkelende Schapedrift is wel, dat ik vaak fiets. Fietsen naar het centrum is (bijna) net zo snel als met de auto. Ik denk niet dat dit argument destijds de doorslag heeft gegeven. Waarschijnlijk is dit gewoon de gulden geweest.

Dit voorbeeld maakt duidelijk hoe lang keuzes doorwerken. Keuzes die we voor ’t Oog nog moeten maken. Voor de ChristenUnie staat als een paal boven water dat een inhoudelijke visie hierbij centraal moet staan. Een visie met aandacht voor landschappelijke aspecten, duurzaamheid, ontsluiting en aansluiting op het centrum. Professionals hebben hiertoe een aanzet gegeven. Het is aan ons als inwoners om dit verder te verfijnen.

Ik roep u dan ook op om ons, maar ook andere partijen, te benaderen over uw visie op dit gebied.

Cor van Vliet
Raadspraat 24 oktober - Kompas Hardinxveld-Giessendam

« Terug