Spelregels Maatschappelijke Agenda (MAG)

MAGmaandag 04 november 2019 21:36

Op verzoek van de fractie van de T@B hebben we gedebatteerd over de spelregels binnen de MAG. Onze inbreng in dit debat was als volgt:

Geachte voorzitter,

Bij de voorbereiding van dit debat  hebben we even getwijfeld welke toon we zouden aanslaan. Het agenderingsverzoek gaat over een detail binnen de MAG: een spelregel. Een spelregel waar misschien 1% van het MAG-budget mee is gemoeid. Waarschijnlijk niet voor niets een detail waar we eerder op verschillende manieren ook al over hebben gesproken. Het punt wat de T@B aandraagt  leent zich goed om een aantal partij politieke stokpaardjes te berijden, ook wat betreft de ChristenUnie. Ik denk echter niet dat het algemeen belang daarmee gediend is, ik kies daarom een andere lijn voor mijn betoog.

De MAG bevat een hoeveelheid breed gedragen doelstellingen. Met allerlei partijen wordt er gewerkt om deze doelstellingen te bereiken. Prachtig! Uit de eerst evaluaties blijkt dat er ook resultaten geboekt worden. Deze zitten in eerste instantie in succesvol uitgevoerde activiteiten, of dit ook resulteert in het bereiken van de ‘hogere’ doelstellingen zal naar de toekomst toe duidelijk worden. Het succes van de MAG staat en valt bij twee kernbegrippen: onderling vertrouwen en draagvlak. Deze begrippen gaan samen op en kennen niet per se een begin en een eind. Wij constateren dat het draagvlak voor de MAG binnen de sportverengingen is toegenomen. Dit concluderen we uit het gegeven dat de participatiegraad van verenigingen binnen de MAG is toegenomen! Wij verklaren dit mede door het gegeven dat vertrouwen is gegeven en vervolgens verantwoordelijkheid is genomen. Dit heeft o.a. geresulteerd in aanvullende spelregels, om meer duidelijkheid te verschaffen. Spelregels die conform de gedachte van de MAG zijn gemaakt in overleg tussen de penvoerder en de betrokken partijen. Dat dit goed is gegaan blijkt wel uit het percentage van 93% van de MAG partners die vindt dat de spelregels helder zijn geformuleerd. Natuurlijk betreft dit een percentage van slagers die hun eigen vlees keuren, maar dat is ook precies de bedoeling van het uit handen geven van dit onderdeel van de uitvoering van de MAG als gemeente. De rol van de gemeenteraad zit in het bewaken van de realisatie van de MAG doelstellingen. Wij zien daar wat betreft de sportverenigingen vooral goede resultaten: verbeterde participatie en leuke activiteiten.

Aangezien vertrouwen te voet komt en te paard gaat moeten we als gemeenteraad vooral rolvast blijven en ons houden aan de gemaakte afspraken (en het dus niet beter moeten weten dan de betrokken partners). Richting de T@B zeg ik daarom blijf op je handen zitten. Zijn we er daarmee… natuurlijk niet. De MAG bestaat nog maar net en valt nog te verbeteren. Volgens mij heeft de wethouder daar in eerdere communicatie al het een en ander over gezegd. Bekend is dat de betreffende spelregel wordt herzien in het licht van de behaalde resultaten ten aanzien van sport en bewegen. Wij wachten dit met een gerust hard af!

 

Cor van Vliet

31 oktober 2019

« Terug

Reacties op 'Spelregels Maatschappelijke Agenda (MAG)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.