Debat Brug Marsstraat

Marsbrug (Buitendamszijde).pngzaterdag 28 januari 2023 19:44

Samen met de ChristenUnie vindt de meerderheid van de gemeenteraad de optie waarbij de brug Marsstraat verlaagd wordt de meest wenselijke optie. Dit omdat dan iedereen gebruik kan gaan maken van de brug. Het college gaat deze optie nu verder uitwerken.

Vanuit onze fractie is hierbij aandacht gevraagd voor de privacy van omwonenden, verkeerveiligheid op de Buitendams en aandacht voor de gewenste minimale hoogte voor pleziervaart.

Peter de Rover sprak namens de fractie de volgende bijdrage uit:

Voorzitter, 

Vanavond ligt voor ons de te bespreken opties omtrent het aanpakken van de brug bij de Marsstraat. Een punt waar al sinds eind 2016 (door de WMO-adviesraad) aandacht voor wordt gevraagd. Het is dan ook goed en fijn om vandaag onze standpunten te delen met het college zodat zij dit na al die jaren verder uit kunnen gaan werken, zodat we komen tot een meer toegankelijke brug. 

De Giessenbrug is een belangrijke verbinding tussen de wijken de Peulen en de Westwijk. Een brug die al veel gebruikt wordt door wandelaars en fietsers, maar door aanpassingen aan de brug zouden nog veel meer inwoners gebruik kunnen maken van deze brug. Hierbij denk ik voornamelijk aan onze oudere en mindervalide inwoners. Deze doelgroep ervaart de brug nu als onbegaanbaar en gebruiken deze dan ook niet. Om die reden is er in 2019 een motie aangenomen waarvan we vanavond de uitwerking bespreken. Via de ontvangen stukken liggen er vanavond 3 opties voor ons. 

Bij optie 1 is door middel van nieuw aan te brengen hellingbanen de opgang van de Giessenbrug flink verbeterd. Alleen de steilte van de brug blijft daarmee identiek aan de huidige situatie. Als we dus zouden kiezen voor deze optie, doen we wat betreft de CU-fractie geen recht aan de aangenomen motie vanuit 2019 om de brug begaanbaar te maken voor ouderen en minder-valide. 

Bij optie 2 waarbij de brug verlaagd word en de trappartijen en steiltes van de brug komen te vervallen word de brug WEL toegankelijk voor mindervalide en ouderen en zal deze brug daardoor door deze doelgroep wel gebruikt gaan worden. Hierdoor hoeft men niet meer over Buitendams naar het centrum wat als zeer onveilig word ervaren.

Dan is er ons nog een 3e optie aangereikt: niets doen. Iets wat voor ons als CU-fractie geen optie is. 

De eerste twee opties zijn door ons goed bekeken en gewogen en daarbij adviseren wij het college om optie 2 verder uit te gaan werken. Doordat in optie 2 de brug de toegankelijkheid significant verbeterd word zal deze voor ouderen en mindervalide wel begaanbaar zijn. Iets wat voor de toekomst alleen maar belangrijker word gezien onze samenleving aan het vergrijzen is. 

Ook hopen wij dat inwoners vanuit de Peulen of Westwijk die hun kinderen naar school moeten brengen, of op familie- danwel kerkbezoek gaan voortaan de auto zullen laten staan en lopend (of fietsend) gebruik zullen gaan maken van de brug aan de Marsstraat. Het laten staan van de auto is iets wat in de verkiezingscampagne van de ChristenUnie een speerpunt is middels het STOP-principe. (eerst Stappen dan Trappen, gevolgd door Openbaar vervoer en dan pas de Personenauto). 

Uiteraard vergt optie 2 een flinke uitgave daar zijn wij ons van bewust. Door nu extra te investeren maken we een keuze voor nu, voor onze ouderen en mindervaliden, maar ook zeker een keuze voor de toekomst. Door deze keuze verlengen we namelijk de levensduur van de brug met een extra 70 jaar tot een levensduur van 100 jaar. 

Daarnaast hebben wij onder onze leden de 3 opties welke we vandaag bespreken voorgelegd. Daarin stond centraal welke voorkeur onze leden hebben met betrekking tot deze 3 opties. De een was voor optie 1 de ander voor optie 2. Na het wegen van al deze argumenten onder onze leden en het beoordelen van de gebode opties heeft optie 2 onze voorkeur.

Vanuit de reacties van onze leden zouden wij graag wel wat adviezen mee willen geven aan het college. Wat namelijk opviel in de ontvangen reacties is dat er diverse leden die rond de Marsstraat wonen aangaven liever voor optie 1 te kiezen gezien hun privacy. Door het verlagen van de brug heeft men het gevoel dat voorbijgangers meer in hun tuinen kunnen kijken. Wij zien graag dat het college na dit debat in overleg treedt met de direct omwonenden om vervolgens samen te ontdekken of het mogelijk is om optie 2 te realiseren met behoud van het huidige niveau van privacy. Wij denken dat met de bestaande creativiteit van ambtenaren en omwonenden een oplossing gevonden kan worden!

Daarnaast willen we het college verzoeken om uit te zoeken of de nieuwe hoogte van de brug problemen geeft voor de pleziervaart. En als laatste niet geheel onbelangrijk moet er een veilige situatie komen aan de zijde van Buitendams.  

Tot zover voorzitter onze keuze en adviezen.

« Terug