Coalitieakkoord Hardinxveld-Giessendam met elkaar en voor elkaar

handshake-gdonderdag 28 juni 2018 17:48

Als fractie zijn we trots, maar vooral ook dankbaar voor het bereikte coalitieakkoord met de SGP en de T@B.

Onze inzet bij de verkiezingen was om de verloren zetel uit 2014 weer terug te winnen. Onze dankbaarheid was al groot toen bleek dat jullie / de kiezers ons een vierde zetel gunden. Het proces dat volgde resulteert erin dat we kunnen deelnemen aan de nieuwe coalitie met Jan Nederveen als wethouder. 

Het coalitieakkoord Hardinxveld-Giessendam, "Met elkaar en voor elkaar", vormt echt de start van een nieuwe periode. Een periode waarin we met drie partijen in de coalitie en met twee partijen in de oppositie sturing willen gaan geven aan wat er in ons dorp moet gebeuren.

Er ligt een mooi compact akkoord op hoofdlijnen. Dit betekent dat niet alles is beschreven, maar dat in de komende tijd ruimte ontstaat om standpunten nader uit te werken en in de raad te bediscussiëren. Natuurlijk zijn er ook concretere afspraken, op die manier hebben we geborgd dat het geheel voor ons, maar ook voor de T@B en SGP herkenbaar is.

Een belangrijk bespreekpunt tijdens de onderhandelingen was natuurlijk de portefeuilleverdeling. We zijn zeer content met het resultaat. De portefeuilles MAG en Duurzaamheid zijn voor onze partij erg belangrijk, maar ook de portefeuilles van sport en cultuur, toerisme en recreatie en economie bevatten mooie uitdagingen. Natuurlijk worden deze opgepakt binnen de kaders van het coalitieprogramma, wij zijn er zeker van dat Jan hier de juiste accenten in kan leggen.

De installatie van het nieuwe college vindt plaats op woensdag 4 juli.

In afhankelijkheid van God en in navolging van Jezus zullen we ons inzetten om die dingen te doen en te besluiten die nodig zijn in Hardinxveld-Giessendam ieder vanuit zijn eigen (nieuwe) verantwoording.

Cor van Vliet
Fractievoorzitter
27 juni 2018

Bijlage: coalitieakkoord

« Terug