Motie Hijsen Regenboogvlag

diversiteit inclusievrijdag 18 februari 2022 19:40

De fractie Philippo/D66 heeft afgelopen Debat de motie Hijsen Regenboog vlag ingediend. Na een indringend debat heeft een meerderheid in de raad inclusief de ChristenUnie tegen deze motie gestemd. Bijgaand treft u onze uitgebreide bijdrage aan het debat aan, waarin wij onze beweegredenen over dit onderwerp toelichten.

Voorzitter,

Voor de ChristenUnie is de regenboog een symbool van Gods genade met de aarde en de mensheid. Een teken van een verbond; een afspraak die God met de mensen heeft gemaakt. Dat zorgt ook voor bepaalde moeite met het ontwerp van de regenboogvlag, omdat dit symbool, wat voor Christenen belangrijk is, gebruikt wordt voor iets anders.

Er zijn in de afgelopen jaren niet heel veel onderwerpen geweest, die binnen de fractie, steunfractie en achterban zoveel reacties oproepen als het onderwerp van deze motie. In al onze persoonlijke reflecties op deze motie zijn ervaringen uit studententijd en werkomgeving over herkenning gedeeld, evenals gesprekken die in de privésfeer gevoerd zijn, die onder andere gaan over de worsteling die mensen mee kunnen maken. Mooie, maar ook pijnlijke en ingewikkelde verhalen waar door gesprekken wederzijds begrip en respect ontstaat.

De worsteling en emotie die we voelen wanneer we reflecteren op de rol die de kerk vervuld heeft. In veel gevallen de rol die de kerk heeft laten liggen, of in haar rol eerder beschadigd heeft door onbegrip, uitsluiting en veroordeling. Maar ook de worsteling met de Bijbelse kijk op het leven, waarbij relaties anders dan die tussen man en vrouw en de eindeloze gendervariaties in strijd zijn met het oorspronkelijke plan van God voor de mens. Voor ons als fractie van de ChristenUnie stopt het niet bij het melding maken van de Bijbelse kijk op het leven. Jezus leerde ons oog te hebben voor anderen, mensen die niet of niet zo goed voor zichzelf op kunnen komen en daardoor kwetsbaar zijn. Daar komen Woord en Geest bij elkaar, zonder dat ze elkaar bevechten of in conflict zijn met elkaar.

Wel hebben wij moeite met het pad waar het activisme van de LHBTI+ beweging heen leidt, wat gevaarlijk en afbrekend is. Hoewel velen binnen die gemeenschap afstand nemen van de extremen als mannen die zich als vrouw identificeren en dan hun plek opeisen in de vrouwenkleedkamer, zijn dat incidenten die vaker opduiken. Zotte discussies over de seksuele geaardheid van Bert en Ernie uit Sesamstraat, terwijl dit poppen zijn. De seksuele identiteitsdrang en – dwang is een duistere agenda die de samenleving in haar greep heeft en ook verdeelt.

Wat de vlag betreft, wij hebben begrip voor de wens en het verzoek om iets te doen. Wanneer je naar alle emotionele verhalen luistert zou je, al zou het alleen maar zijn als troost, direct de vlag laten wapperen. Politiek bedrijven is ook samen de balans zoeken en vinden tussen de verschillende emoties en rationele afwegingen. Een van de afwegingen om niet met de  motie in stemmen is dat wij al een vlag hebben; onze rood-wit-blauwe, die vlaag staat als symbool van Nederland. In Nederland hebben we de Grondwet, die ook stelt dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan. Waar blijven dan overigens de vlaggen voor de mensen die zich buitengesloten voelen omdat ze bij de voedsel- en kledingbank lopen? De vlag voor het ongeboren kind, de ongewenst kinderlozen? Waar is de vlag voor de mensen van wie de maatschappij steeds meer hardop durft te zeggen dat ze wel genoeg geleefd hebben? De vlag voor de mensen met overgewicht, diabetes, de roodharigen, de brildragers? Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Liever beleid dan een vlag, samengevat in onze eigen woorden.  

Doen we alles wat we kunnen doen? Vast niet, want er is nog een hele weg te gaan en om die reden zijn we ook heel blij dat in Hardinxveld-Giessendam, als onderdeel van het eerder besproken gezondheidsbeleid, ‘Iedereen is anders’ prominent en regelmatig de aandacht krijgt. Hijs geen vlag maar maak je beleid waar en bewaak en evalueer dat, waarbij iedereen -en dan ook echt iedereen- geaccepteerd wordt en hulp kan krijgen als dat anders zijn voor verwarring zorgt. Blijf maatschappelijk onder de aandacht brengen en benoemen dat wat niet oké is.

Peter aan de Wiel
Woordvoering tijdens debat over Motie Hijsen regenboogvlag, 17 februari 2022

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Fractie Philippo - Motie Hijsen Regenboogvlag421,1 kBapplication/pdfdownload

« Terug