Duidingsdebat

Fractie 2022-2026 Izaterdag 26 maart 2022 12:35

In het Duidingsdebat spreken alle partijen zich uit over de verkiezingsuitslag. Ze gaan hierbij in op vragen als: Welke vervolg zien ze voor zich? Willen ze deelnemen aan onderhandelingen om te komen tot een coalitie?

In het debat werd duidelijk dat de T@B, SGP en de ChristenUnie met elkaar in gesprek gaan om te spreken over een vervolg van de coalitie zoals die er afgelopen periode was. Zaterdag 26 maart vond hier een eerste gesprek over plaats.

In het vervolg leest u de duiding van de ChristenUnie van de uitslag:

Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Vrijheid in doen en laten, vrijheid van meningsuiting, vrijheid om politiek te bedrijven.  We maken ons druk, maar hier niet ver vandaan woedt er oorlog. Wat een groot contrast. Onze gedachten zijn bij al de onschuldige slachtoffers en vluchtelingen in Oekraïne.

Voorzitter, hier zit een blije fractievoorzitter. De ChristenUnie is dankbaar met de uitslag. 1.985 stemmen gekregen en 4 zetels behaald. Dat zijn 56 stemmen minder dan 4 jaar geleden bij een lagere opkomst. Tel je zegeningen! Wij feliciteren de T@B met het behalen van 5 zetels en met het feit dat ze de grootste partij geworden zijn. Ook de SGP feliciteren wij met zetelwinst. Opnieuw meer stemmen, net als 4 jaar terug. Je zou haast zeggen, het wordt een traditie. De PvdA feliciteren we met het behoud van hun 2 zetels. Minder stemmen, maar mooi dat 2 zetels behouden blijven.       

Bij winnaars zijn er ook verliezers. Verlies voor het CDA met 1 zetel. Dat vinden wij erg  jammer. In de afgelopen 4 jaar hebben we goed en constructief samengewerkt. Ik denk dan vanuit mijn positie bijv. aan de positieve samenwerking in de werkgroep duurzaamheid. De overige partijen (D66 en Jezus leeft) behaalden geen zetels waardoor het politieke speelveld in ons dorp op 5 partijen blijft steken. Een klein aantal als je het vergelijkt met de landelijke trend waar veel eenpitters in de raad het speelveld groot maken.    

Ook in Hardinxveld-Giessendam was een lagere opkomst (62%), maar landelijk vergeleken nog behoorlijk hoog. Dank aan al die inwoners die hun stem hebben uitgebracht. 

Hoe nu verder nu de kiezer heeft gesproken? Gezien de uitslag blijkt dat het gros van onze inwoners vertrouwen heeft in de partijen welke in de achter ons liggende periode de coalitie hebben gevormd. Er viel iets meer te kiezen dan 4 jaar terug. Dan is een verlies van in totaal 158 stemmen voor de huidige 3 coalitiepartijen relatief laag. Dit zou je kunnen vertalen in waardering voor het gevoerde beleid. Wanneer we als fractie terugkijken op de afgelopen 4 jaar mogen we constateren dat we als coalitiepartijen goed hebben kunnen samenwerken, waarin de ChristenUnie zich positioneerde als stabiele, constructieve en daarnaast zeker ook kritische partij met een eigen inbreng.

Er is veel bereikt volgens het coalitieakkoord. Wat de ChristenUnie betreft zetten we dan ook geen punt achter het akkoord, maar een komma. Achter de komma willen we graag verder. De fractie van de ChristenUnie wil de inhoudelijke lijn graag doorzetten en de goede samenwerking continueren. Er staan ons grote thema’s te wachten de komende 4 jaar. Die durven wij aan, samen (#inverbinding, het thema van ons verkiezingsprogramma ) in verbinding met de TAB en de SGP. Wij zijn er klaar voor met een vernieuwde, maar deskundige fractie. 

De fractie ChristenUnie stelt daarom voor om mogelijkheden te verkennen om te komen tot coalitievorming met de T@B, SGP en ChristenUnie, waarbij wat ons betreft het logisch is als de T@B als grootste partij het initiatief neemt. Gezien het vertrouwen en de constructieve samenwerking in de afgelopen 4 jaar zou dit wat onze fractie betreft zonder externe informateur mogelijk moeten zijn.

Laten we aan de slag gaan, waarin ieder (dus ook PvdA en CDA en mogelijk ook Jezus leeft en D66) gehoord wordt, er moet veel gebeuren, handen uit de mouwen dus!

Dit alles Deo Volente. Dank u!

Willem Pors
Fractievoorzitter ChristenUnie 
24 maart 2022

    

 

« Terug