Column raadspraat: “Wertschöpfung”

168x168 Erik van Dijkdonderdag 10 november 2022 20:58

In het Coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over woningbouw. Een onderwerp waar veel over wordt gepraat maar… “in gelul kun je niet wonen”.

Bij ontwikkelen en bouwen gaat het vaak over het geld of de invloed van de betrokken bedrijven. Je kunt er ook anders naar kijken. De vraag is dan wat een onderneming werkelijk is. Industriepastor Wagner (en nee, niet die van de pizza’s), werkzaam voor het Duitse Volkswagen, beschrijft wat een bedrijf in essentie is of zou moeten zijn. Hij zegt daarover: “…een bedrijf is een gemeenschap waar mensen samenwerken om het leven op een hoger peil te brengen.” En misschien wel het belangrijkste: “Werk zou niet moeten gaan over geld of aanzien, maar over Wertschöpfung: binnen Gods schepping waarde toevoegen.” Hij gaf dit antwoord ten tijde van het dieselschandaal, toen zoveel mensen zich daar misleid voelden door hun eigen collega’s en management.

Als we zijn redenering volgen dan zien we dat ook de (bouw)bedrijven in ons dorp hier invulling aan geven. Er wordt gewerkt om waarde toe te voegen. Maar we zijn natuurlijk niet naïef; we realiseren ons terdege dat het bij ontwikkelen en bouwen om grote belangen gaat. Daarom is het zo belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan. Andere partijen dan de gemeente investeerden in mogelijke woningbouwlocaties. Bij diverse projecten wordt dit punt door bewoners op tafel gelegd, maar in onze beleving blijft een goed antwoord hierop vaak uit. Helaas. De gemeente heeft hierin namelijk haar eigen rol en taak.

Volgens de ChristenUnie hoeft het daarbij niet altijd “business as usual” te zijn. Een gemeente hoeft zich niet te vereenzelvigen met enkel de kortetermijnbelangen van het bedrijfsleven of zelfredzame burgers. Tegelijkertijd bouwt de gemeente geen woningen (onze wethouder kan namelijk niet metselen), wat de inbreng van marktpartijen noodzakelijk maakt. De gemeente stelt hiervoor simpelweg de kaders. Deze taak ligt bij de gemeenteraad. De raad heeft de regie over de ruimtelijke ordening en bepaalt na een voorstel van het college waar gebouwd mag worden en waarde ontstaat. Ook in een dorp als het onze!

Erik van Dijk

Column raadspraat geplaatst in het Kompas Hardinxveld-Giessendam, d.d. 9 november 2022. 

« Terug