De Betuwelijn: wettelijk kader versus leefbaarheid | Cor van Vliet | weblog week 51-2012

Cor van Vlietdinsdag 18 december 2012 21:17

Over alles wat speelt rondom de Betuwelijn zijn al vele boeken volgeschreven. Tijdens mijn studie (Algemene) Economie haalden we al theorieën aan van de Deen Bent Flyvbjerg over het waarom van kostenoverschrijdingen bij openbare werken als de Betuwelijn.

In de raadsvergadering van afgelopen week ging het echter over de (geluid)overlast die inwoners van ons dorp ervaren van de Betuwelijn. Een complex probleem, met vele kanten. Ik noem er zomaar een paar. Geluid wordt heel persoonlijk beleefd. Wat de ene persoon hinderlijk vindt, hoort de andere persoon helemaal niet. Sommige mensen wonen als heel hun leven “Over het Spoor”, of aan de Binnendams, terwijl anderen een huis hebben gekocht terwijl de Betuwelijn er al lag. Hiermee heeft de ene persoon een referentie met ‘wonen zonder trein’, terwijl de ander dat helemaal niet heeft.

Wettelijk kader
Beide bewoners mogen natuurlijk niet bloot worden gesteld aan te hoge geluidswaarden. Dat is domweg verboden. De vraag is echter of dat op het moment het geval is. De onderzoeken van de officiële instanties wijzen uit dat dat (nog) niet het geval is. Nu de geluidswetgeving is gewijzigd lijkt de grens wel heel, of zelfs te dichtbij te komen. Wanneer het zover komt moeten er geluidsbeperkende maatregelen worden genomen.

Ik heb vertrouwen in de metingen van de officiële instanties. Niet omdat ik er verstand van heb, maar gewoon om dat ik geen reden heb om dergelijke metingen in twijfel te trekken. Dit kun je naïef noemen, maar het geeft wel zekerheid/vastigheid.

Leefbaarheid
Is hiermee dan alle koude uit de lucht? Nee verre van. Het wettelijk kader garandeert namelijk op geen enkele manier de leefbaarheid voor onze inwoners. Het wettelijk kaders stelt slechts beperkingen aan een gemiddelde geluidsbelasting. Ook wat betreft het meten van geluid stelt het wettelijk kader slechts enkele parameters waar minimaal aan voldaan moet worden.

Leefbaarheid in relatie tot de Betuwelijn is aan veel meer facetten onderhevig dan dit. De beperking van geluid geldt bijvoorbeeld slechts voor gemiddelde waarden. In tegenstelling tot geluid op bijvoorbeeld industrieterreinen gelden er geen beperkingen met betrekking tot piekbelastingen.

Ik reken het tot mijn verantwoordelijkheid om de leefbaarheid voor onze inwoners te maximaliseren.  In dit dossier is dat echter niet eenvoudig en al helemaal slecht zichtbaar handen en voeten te geven. Ik denk dat het goed is dat de wethouders lobbyt om een permanent meetpunt ingericht te laten krijgen. Daarnaast is het goed als fracties met connecties in Den Haag daar van zich laten horen.  Dit doen wij ook. Snelle resultaten zijn echter niet te verwachten op zulke complexe dossiers. Zeker ook omdat oplossingen vaak ook gepaard gaan met aanzienlijke kosten.

 

Cor van Vliet,

18 december 2012                                 

« Terug

Reacties op 'De Betuwelijn: wettelijk kader versus leefbaarheid | Cor van Vliet | weblog week 51-2012'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.