Debat Inrichtingsnotitie MAG

mag-gvrijdag 23 februari 2018 16:37

Afgelopen periode heeft gunning plaatsgevonden van het penvoerderschap van de MAG. B&A uit Den Haag mag dit gaan uitvoeren. Dit is de uitkomst van een openbare aanbesteding.

Hier hebben we als gemeenteraad geen invloed (meer) op. In de gemeenteraad mochten we nog wel debatteren over de Inrichtingsnotitie MAG. In deze notitie worden veel uitvoerende punten vastgelegd, waar wij ook mee in konden stemmen.

Er was één punt waar we niet mee konden instemmen. In eerdere instantie heeft de wethouder namelijk toegezegd dat de huisvestingskosten van Servanda en de bibliotheek worden losgekoppeld van de MAG.

Door deze loskoppeling wordt aan de enige partijen met substantiële huisvestingskosten zekerheid geboden over de financiering hiervan.

In het debat bleek dat de wethouder plotseling terugkomt op deze eerdere toezegging.

Onze uitleg is niet hetgeen ze met haar eerdere uitleg bedoelde, terwijl er door de wethouder toch klip en klaar werd gesproken over loskoppeling.

Om toch loskoppeling af te dwingen hebben we een amendement opgesteld in samenwerking met de PvdA en de CDA. Tot onze spijt vond dit amendement geen meerderheid. Hierdoor is er geen zekerheid voor Servanda en de bibliotheek over vergoeding van huisvestingskosten een gemiste kans!

Het laatste onderwerp in het debat werd ingebracht door de PvdA. Samen met de PvdA, CDA en VVD hebben we ons in het debat hard gemaakt voor het zekerstellen van sociaal maatschappelijk belangrijke functies.

We denken dan aan: jongerenwerkers, buurtsportcoaches, medewerkers van de bibliotheek. In het debat bleek dat de coalitie niet voor een motie kon stemmen die oproept om “maximale inspanning te leveren om deze functies te behouden”. Wederom een gemiste kans.

Bij onze partij bent u aan het goede adres wanneer u wilt dat deze functies behouden worden!

« Terug