Column raadspraat: Leren, van u!

168x168 Aafke Ouwerkerkvrijdag 07 oktober 2022 18:51

Op het moment dat ik deze column schrijf is het precies een half jaar geleden dat ik werd beëdigd als raadslid. In aanloop naar mijn verkiezing als gemeenteraadslid schreef ik voor de website van de ChristenUnie een stukje tekst om mezelf voor te stellen. Daarin schreef ik: 'Ik hoop als raadslid een bijdrage te kunnen leveren aan het bouwen van een leefbaar en groen dorp met aandacht voor elkaar.' 

Het afgelopen half jaar ben ik bezig geweest om te ontdekken op welke manier je dat dan doet als raadslid: je bijdrage leveren. Binnen de ChristenUnie-fractie mag ik dat vooral doen op de onderwerpen Sociaal domein en Zorg en welzijn. Onderwerpen die me interesseren, omdat het gaat over de zorg voor u als inwoner. Onderwerpen die u soms van heel dichtbij raken. Het zijn ook onderwerpen waarover ik nog heel veel kan leren. Daarom heb ik het afgelopen jaar veel gelezen, introductiebijeenkomsten bezocht en het werk afgekeken van de meer ervaren raadsleden. 

Als raadslid heb je drie rollen: een kaderstellende, een controlerende en een volksvertegenwoordigende rol. Voor de volksvertegenwoordigende rol heb ik u nodig. Het gaat er niet zozeer om wat ik belangrijk vind, maar om wat goed is voor het hele dorp en haar inwoners. De komende tijd wil ik daarom vooral daarin gaan leren, van u! Wat speelt er onder de inwoners van ons dorp? Waar loopt u tegenaan en wat zou u graag anders willen? Waar bent u heel blij mee en wilt u graag zo houden? Laat u het me weten? 

 

Aafke Ouwerkerk,

Geplaatst in het Kompas Hardinxveld-Giessendam, 5 oktober 2022 

« Terug