bestemmingsplan 't Oog Wonen - fase 1

t Oog wonen.pngdinsdag 11 oktober 2022 21:04

Op 22 september jl. heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ’t Oog Wonen, fase 1 vastgesteld. Dit plan wordt zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kan bezwaar worden gemaakt door belanghebbenden. Hierna is het plan onherroepelijk.

Ook onze fractie heeft ingestemd met het plan. Hierbij hebben we de afweging gemaakt tussen het grote belang van het bouwen van extra woningen (170), tegen de extra verkeerdrukte die dat met zich meebrengt. Wat de ChristenUnie betreft wordt eerst de Spoorweg (en de -overgang) aangepakt voordat de eerste nieuwe bewoners in Het Oog gaan wonen.

Het bestemmingsplan ’t Oog Wonen – fase 1 gaat over een aantal weilanden verwijderd van de bestaande wijk “Over het spoor”. Honderd jaar na het bouwen van deze ‘jaren dertig’ wijk, willen we weer een ‘jaren dertig’ wijk ontwikkelen. Vanavond is in dat opzicht historisch! De grote stap naar de noordkant van de spoorlijn voor woningbouw. Als ChristenUnie stellen we hierbij de vraag: Is dit in het belang van ons dorp? Bouwen is voor de ChristenUnie geen doel op zich, hoe groot de vraag naar woningen ook is. Het gaat namelijk om goed Wonen. 

Goed wonen gaat naast passende woningen over goede ontsluiting, een klimaatbestendige groene omgeving en voldoende voorzieningen. Het plan biedt daarvoor de nodige voorwaarden. De ontsluiting is hierbij het meest ingewikkeld. Al gaat het hierbij vooral over een bestaande situatie: de Spoorweg (en bijbehorende overgang). Kan die overweg 170 extra woningen aan? 

De ontwikkelaars staan aan de lat voor de werkzaamheden binnen de bouwhekken en de gemeente voor de openbare ruimte en de verkeersontsluiting op de Spoorweg en de spoorwegovergang.

De huidige spoorwegovergang die bij het huidige verkeer al gevaarlijk is, sluipverkeer door de komende werkzaamheden aan de snelwegen A15 en A27, en de verwachte toename van het aantal auto’s voor de nieuw te bouwen woningen zijn belangrijke punten van zorg van de bewoners. Hierbij willen we ook aandacht vragen voor langzaam verkeer: denk aan de fietsers en de wandelaars. 

Er is door de gemeenteraad al budget beschikbaar gesteld om de situatie aan te pakken en een betere situatie te realiseren. Hiervoor is in 2023 een miljoen beschikbaar. We vroegen de wethouder dan ook om de toezegging dat de woningen pas bewoond gaan worden, nadat de spoorwegovergang is aangepakt. Tot onze spijt kon de wethouder dat niet garanderen. Het college gaat dit verder ‘bekijken’, wij zullen dit zeer kritisch volgen en waar mogelijk tot spoed van de aanpak van de spoorwegovergang manen! 

Tenslotte hebben we aandacht gevraagd voor een goede communicatie naar, en participatie door, de inwoners ook nádat het besluit is genomen over het bestemmingsplan. De inzet van een aanspreekpunt binnen de gemeente, en de goede verstandhouding met de wijkcommissie is een positieve ontwikkeling, waarvan we graag zien dat er een vervolg aan wordt gegeven. Wat ons betreft wordt dit een ruimtelijke ontwikkeling waarbij de participatie wel goed verloopt.  

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Bestemmingsplan 't Oog - 170 woningen.pdf4,2 MBapplication/pdfdownload

« Terug