Subsidieregeling Coronaondersteuning kunst, cultuur en erfgoed

168x168 Aafke Ouwerkerkzaterdag 29 oktober 2022 19:09

Op 20 oktober jl. heeft de gemeenteraad de subsidieregeling Coronaondersteuning kunst, cultuur en erfgoed vastgesteld. Vanuit de ChristenUnie brengen we dit graag onder uw aandacht!

Bent u actief bij een culturele vereniging, amateurkunstvereniging, erfgoedvereniging, of bij een andere aanbieders van cultuur / erfgoedlessen dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie.

De ChristenUnie fractie is blij dat er met dit raadsvoorstel en bijbehorende subsidieregeling 70.000 euro beschikbaar komt om de lokale culturele partners te ondersteunen. Dat had wat ons betreft ook het gehele bedrag van 140.000 euro mogen zijn, dat via het Rijk is binnengekomen. De culturele instanties in ons dorp vervullen immers een belangrijke maatschappelijke functie. Door het beschikbaar stellen van dit geld kunnen zowel de grote als kleine culturele partners de nadelige financiële gevolgen van de coronaperiode compenseren en daarnaast investeren in de toekomst, waardoor zij hun bijdrage kunnen blijven leveren aan ons dorp.  

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Subsidieregeling Coronaondersteuning kunst, cultuur en erfgoed.pdf38,7 kBapplication/pdfdownload

« Terug