Dankdag voor gewas en arbeid

Dankdag.jpgzaterdag 29 oktober 2022 19:26

Woensdag 2 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Veel christenen komen dan in allerlei kerken bijeen om met elkaar te danken dat de Here hen in het afgelopen seizoen heeft willen voorzien van dagelijks voedsel via opbrengsten van het land en inkomsten via arbeid. Danken voor gewas en arbeid? Is er reden voor om te danken in deze moeilijke tijd van oorlog, financiële crisis, energiearmoede, stijgende prijzen, hoge inflatie, eenzaamheid? Logische vraag zou je denken.  Maar denk dan ook eens aan alle andere zegeningen welke de Here ons heeft toevertrouwd. Denk aan gezondheid, natuur, zonlicht, diploma, nieuwe baan, vrijheid, vakantie, vrijheid om te geloven , vrijheid van politieke keuzes.

Als ChristenUnie in Hardinxveld-Giessendam zijn we dankbaar dat we als coalitiepartij de verantwoordelijkheid krijgen om te werken aan een leefbare samenleving waarin het niet alleen gaat om geld en bezit. Het gaat om zinvol leven, veiligheid, vrijheid. We willen bijdragen aan een samenleving die er toe doet en waarin iedereen meetelt. We geloven in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde.

Daarom mogen we ook danken dat we met een enthousiaste fractie de ruimte en mogelijkheid krijgen om naast alle drukte ook de kracht en energie krijgen om ons in te zetten voor onze samenleving. Een samenleving met Toekomst! Hoe dankbaar ben jij? Wil jij met ons mee danken?

Namens de fractie ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam.

Willem Pors.

Dankdag CU

« Terug