Symboolpolitiek | Cor van Vliet | weblog week 46-2012

Cor van Vlietwoensdag 14 november 2012 23:12

Namens onze fractie mocht ik het woord voeren tijdens de begrotingsbehandeling. Dit om onze fractievoorzitter in deze drukke tijden te ontlasten, maar ook omdat de algemene beschouwingen reeds bij de Perspectiefnota zijn gehouden. Het voordeel van een grotere fractie doet zich op zo een moment gelden.

Geen lastenverzwaring
Het college is erin geslaagd te komen tot een sluitende begroting in 2013 en 2014. Wat mij betreft een prestatie van formaat in deze moeilijke tijd! Zeker wanneer je in ogenschouw neemt dat de gemeentelijke belastingen hiervoor niet verhoogd hoeven te worden (buiten de inflatiecorrectie om).

Motie Drijvershof
Tijdens de avond werd een groot deel van de tijd opgeslokt door een motie van de T@B over de Drijvershof. In eerste instantie kon onze partij niet instemmen met de tekst zoals geformuleerd in de motie. Ondanks het gegeven dat wij in het voorgaande gedeelte van het debat reeds aandacht vroegen voor de situatie rondom de Drijvershof. Deze aandacht moet zich in eerste instantie met name richten op de periode tussen nu en het moment waarop de gemeenteraad keuzen zal maken wat betreft de definitieve invulling van de dorpshuisfunctie in Boven-Hardinxveld. In deze periode moet ‘de tent’ namelijk zoveel als mogelijk blijven draaien zoals men dat gewend is. Tijdens de schorsing is er met de T@B doorgesproken over een herformulering van de motie op een dusdanige manier dat wij er wel achter konden staan. Het resultaat heeft geleerd dat de T@B daarvoor openstond.

Symboolpolitiek
Het eindresultaat zou je kunnen bestempelen als symboolpolitiek. De wethouder had reeds in “Het Debat”, misschien met iets andere woorden, hetzelfde toegezegd. De meeste mensen trekken bij het woord symboolpolitiek een vies gezicht. Ook ikzelf heb die neiging en doe dat weleens.

De vraag is of symboolpolitiek nu iets negatiefs is. Door het aannemen van de motie hebben we als raad namelijk het initiatief naar ons toegehaald. In plaats van dat de wethouder invulling moet geven aan een toezegging, zoals door hemzelf verwoord, moet er nu invulling worden gegeven aan een uitspraak van de raad. Hierdoor is het niet enkel een uitgesproken toezegging, waarbij het de misschien de vraag is hoe je het precies moet interpreteren. Er kan nu worden teruggevallen op een schriftelijke omschrijving.

Ten tweede is het een voor iedereen zichtbaar statement van de raad waaruit blijkt welk belang er van het onderwerp uitgaat. Enkel een toezegging van de wethouder haalt over het algemeen niet de voorkant van “Het Kompas”. Door het inzetten van het instrument motie kan iedereen nu lezen welk belang de gemeenteraad hecht aan dit onderwerp. Dat vind ik een goede zaak!

Cor van Vliet,

 

14 november 2012

« Terug

Reacties op 'Symboolpolitiek | Cor van Vliet | weblog week 46-2012'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.