OriëntatieHG II | Cor van Vliet | weblog week 47-2012

Cor van Vlietwoensdag 21 november 2012 21:49

Op 16 oktober schreef ik voor de eerste keer over de OriëntatieHG (zie http://bit.ly/TliiF8). Toen schreef ik met name over de rapportage zoals die door het college van B&W is opgesteld. Sinds dat moment is er veel gepasseerd.

Er zijn een tweetal ontmoetingen geweest waarbij we als gemeenteraad allerlei mensen hebben ontmoet. Tijdens de eerste ontmoeting met name vertegenwoordigers van de regio Alblasserwaard-Vijfherenlandem. Op de tweede avond vooral politici uit Gorinchem en Sliedrecht. De tweede avond was er tevens voor een ieder de mogelijkheid om zijn of haar mening te geven. We moeten constateren dat u hier niet voor warm liep. Niet partij gelieerde inwoners waren op één hand te tellen. Desondanks was de zaal goed gevuld.

Een dergelijk gegeven moet je goed op waarde proberen te schatten. Ik behoor niet tot de categorie politici die de afwezigheid van insprekers een groot bezwaar vindt. Als politici hebben we het mandaat van u al ontvangen en zijn we gekozen om keuzen te maken, zodat u als inwoners “ontzorgd” wordt (om maar een vies modern woord te gebruiken). In het maken van keuzen is het echter wel zaak om niet van je kiezer / de inwoners te vervreemden, maar ook hier geld de regulering van de volgende verkiezing. Wanneer je van je kiezer vervreemd, dan weet de kiezer je de volgende keer ook niet te vinden.

Aan het maken van een keus hebben we de afgelopen weken dan ook hard gewerkt. Al snel zagen we zowel voor de samenwerking met Drechtsteden, als voor de samenwerking met AV voor- en nadelen.

Om deze voor- en nadelen op een goede manier te wegen hebben we vele gespreken gevoerd. Het lijkt me goed om deze gesprekspartners voor u op een rijtje te zetten. Binnen de regio AV komen de ChristenUnie-fracties van de verschillende gemeenten elk halfjaar bijeen. We hebben met deze fracties één avond belegd om te bespreken hoe zij samenwerking binnen de AV zien. Hetzelfde hebben we gedaan met de CU/SGP-fractie van Sliedrecht. Door wethouder Aike Kamsteeg van Zwijndrecht zijn we bijgepraat over het reilen en zeilen in het sociale domein binnen de Drechtsteden. Daarnaast hebben we ieder als individueel raadslid natuurlijk met mensen ‘uit het dorp’ gesproken over de te maken keus.

Afgelopen maandag hebben we als fractie onze keus gemaakt. Vervolgens hebben we deze keus dinsdag getoetst en verder aangescherpt bij onze leden tijdens een ledenvergadering. Dit hele proces leidt ertoe dat Kees Pille morgen op een heldere en duidelijke manier onze keus zal inbrengen in het debat!

 

Cor van Vliet,

21 november 2012         

« Terug

Reacties op 'OriëntatieHG II | Cor van Vliet | weblog week 47-2012'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.