Debat OriëntatieHG | Cor van Vliet | weblog week 48-2012

Cor van Vlietdinsdag 27 november 2012 21:00

Afgelopen donderdag was het dan eindelijk zover, het eerste debat over de bestuurlijke toekomst van Hardinxveld-Giessendam! Ik denk dat een ieder uitstekend voorbereid aan het debat begon door het traject wat de afgelopen maanden is doorlopen. Eén voor één spraken de partijen hun gedachten uit over de richting die ze voor zich zagen. Aan alle kanten werd er driftig meegeschreven om goed overzicht te houden op de verhoudingen in de raad. Nadat elke partij zijn inbreng had gegeven bleek echter dat zes keer de regio Alblasserwaard-Vijfherenlanden stond opgeschreven. Voor mij was dit een welkome verrassing!

Eensgezindheid
Ik denk dat eensgezindheid op een dergelijk ingrijpend onderwerp een groot goed is. Je kiest namelijk met de hele gemeente één richting. Ook eventuele tegenstanders moeten daar in mee, niemand kan achterblijven. Grote tegenstellingen op een dergelijk onderwerp in de raad/gemeenschap maken de keus eigenlijk onmogelijk, omdat het verlies dan groot is.  Gelukkig lijken grote tegenstellingen op het moment afwezig. Iedere partij komt vanuit hele verschillende redeneringen (dat moet gezegd worden) op dezelfde eerste voorkeur: samenwerking in de regio Alblasserwaard-Vijfherenlanden. Ook voor alle partijen gaat het om samenwerking en niet om samenvoeging. De partijen laten zich wel weer op verschillende manieren uit over hoe ze dit op de langere termijn zien. Al roept dan ook geen enkele partij dat het samenvoegen wordt.

Toelichting op de keuze van de fractie
Voor een uiteenzetting zoals wij die (op hoofdlijnen) hebben gekozen verwijs ik u graag naar de bijdrage van Kees Pille op onze site (http://bit.ly/QJD8n2). Uit onze bijdrage wil ik één punt lichten, en daarmee gelijk een quote van Kees Pille zoals weergegeven in het Kompas inkaderen (http://bit.ly/QJDt9x). Het gaat om de uitspraak dat samenwerking met Drechtsteden de beste papieren heeft. Hiermee bedoelen wij dat wij verwachten dat in Drechtsteden het snelst resultaat te verwachten zou zijn (korte termijn). Er staat tenslotte al een ‘stevig huis’.  

Toch kiezen we niet voor dit snelle resultaat, omdat wij denken dat op de lange termijn de waarden waar wij belang aan het hechten het beste geborgd zijn in de regio AV.  Daarmee wordt het traject (samenwerking in de regio AV) niet minder risicovol. Er zal veel geïnvesteerd moeten worden en er zullen op korte termijn stappen naar elkaar toe gemaakt moeten worden. Doordat het traject zoveel vraagt verwachten wij niet dat een en ander op korte termijn kostenbesparing zal opleveren. Bij succes zullen op de langere termijn natuurlijk wel voordelen optreden.

Wanneer je kostenbesparing het allerbelangrijkste vind dat lijkt mij aansluiting bij de Drechtsteden het meest logisch. Dan schik je je in de daar bestaande routine en profiteer je snel van de bijbehorende besparingskansen.

Cor van Vliet,

 

27 november 2012

« Terug

Reacties op 'Debat OriëntatieHG | Cor van Vliet | weblog week 48-2012'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.